OKRA Leefdaal

okra-leefdaalOKRA Leefdaal is een sociaal-culturele vereniging. Alle senioren (+55) zonder onderscheid zijn hartelijk welkom. Voorwaarde is eenvoudig dat zij het jaarlijkse lidgeld betalen.
Als tegenprestatie krijgen de leden de mogelijkheid elke derde dinsdag van de maand om 14 uur in het Parochiaal Centrum te Leefdaal een vergadering bij te wonen. Er wordt gezellig gebabbeld en gekaart, de zanggroep zingt een paar liedjes, een of ander persoon of groep brengt een vrolijk stukje en er is gewoonlijk wel iets te vieren, men speelt bingo of krijgt een korte aangepaste turnles. Daarna gebruiken allen samen een altijd lekker vieruurtje aan de vriendenprijs van 7 euro. Daarnaast kan wie dat wil meedoen met de patanqueclub, de line-dance of de maandelijkse “zangles

Bovendien kunnen de leden rekenen op:

  • Een aangepaste verzekering waardoor zij onder meer minder moeten betalen voor de jaarlijkse reis
  • De mogelijkheid een viertal geleide wandelingen gratis mee te maken
  • Een maandelijks OKRA-magazine met eigen bijlage

OKRA Leefdaal verdedigt de belangen van zijn leden in de verschillende gemeentelijke raden en bij het gemeentebestuur en zorgt, indien gewenst, voor uitleg door goede specialisten over allerlei onderwerpen die de senioren aanbelangen.