Parochiale Zone Bertem

Om de administratie van de drie parochies – Sint Pieter, Sint Bartholomëus en Sint Lambertus (Sint Verona)- te vereenvoudigen trad per 1 januari 2017 de Parochiale zone Bertem in voege. In de praktijk zal vanaf nu de administratie van de gelden voor abonnering op KERK en LEVEN en van de misintenties gebeuren via een gezamenlijke rekening. Voor de abonnementsgelden van KERK en LEVEN was dit reeds het geval het rekeningnummer blijft ongewijzigd BE63 0013 5803 9608 GEBABEBB.

Voor de misintenties wordt het Rekening nummer BE87 7343 5401 0094 KREDBEBB.

Zoals voorheen kan je nog steeds een misintentie aanvragen bij de parochieverantwoordelijke van:

  • Sint-Pieter: Mia Naessens tel. 016/48.87.35. gsm 0497/45.03.62 of op de Pastorie elke dinsdag van 9 tot 10 uur of via de telefoonnummers 016/48.92.80 en 016/48.90.82,
  • Sint-Bartholomëus: Clemence Vander Hulst tel. 016/47.77.42 of Cyriel Letellier tel. 016/47.78.99,
  • Sint-Lambertus (St Verona): Guido Veeckmans 02/767.74.51.

Indien je via overschrijving wenst te betalen gelieve dan rekening nummer BE87 7343 5401 0094 te gebruiken met vermelding van: de parochie (STPIET, STBART, STLAMB), de naam van de intentie en de gewenste datum voor de intentie.