Herabonnering KERK en LEVEN

De (her)abonneringen op Kerk en Leven lopen binnen. Indien je echter nog niet hebt overgeschreven voor de nieuwe jaargang wordt het stilaan de hoogste tijd.

Abonneren kan door overschrijving van 36 € op rekening BE63 0013 5803 9608 op naam van Sint Pietersparochie 106 3060 Bertem.

Met vermelding: abonnement k+l 2018

Als je betaling ons na 1 december bereikt zal U enkele nummers van de nieuwe jaargang moeten missen. De verwerking van de gegevens en het doorsturen naar Bpost neemt een aantal weken in beslag.