Pierre Van Rymenant

De laatste noot is geblazen.
Het concert is jammerlijk voorbij,
maar het blijft me steeds verbazen,
want de mooiste solo speelde jij.

Pierre Van Rymenant , weduwnaar van Lizette Feytens. Erelid van de Koninklijke Fanfare ‘De IV Heemskinderen’ is overleden te Leuven op 10 december 2017

De uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Pieter, Egenhovenstraat 1 in Bertem, op ZATERDAG 16 DECEMBER 2017 om 10.00 uur.

Online condoleren kan op www.uitvaartvanroey.be