Jean Ronsmans

 Bezige handen en een sterke wil
vielen na een bewogen leven stil. 

Bedroefd maar dankbaar om het lange samenzijn, melden wij het heengaan van Jean Ronsmans, echtgenoot van Jeanne Celis

De plechtige uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk, Groenendaal 31, te Bertem op MAANDAG 12 FEBRUARI 2018 om 10 uur.

Online condoleren kan op www.uitvaartvanroey.be