Nicole Soetemans

 Met groot verdriet, maar tevens gevuld van mooie herinneringen
delen wij u mede dat na een mooi leven van ons afscheid heeft genomen

mevrouw Nicole Soetemans, weduwe van François Bertels.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de St-Pieterskerk te Bertem op DONDERDAG 8 MAART 2018 om 10 uur,

 

Condoleren kan via www.begrafenissenbellefroid.be