Davidsfonds over “vrijmetselarij”

Ieder van ons heeft zeker al wel eens iets gelezen of  gehoord over  de loge of de vrijmetselarij, maar waarvoor staan deze bergrippen? Wat zijn de intenties van de leden? En is er een verschil tussen vrijmetselarij en loge?

Paul Schrevers, een kenner, zal inzicht bieden in deze voor buitenstaanders intrigerende materie. Tijdens het eerste deel van de voordacht zal hij gedurende een 40tal minuten een overzicht geven van de geschiedenis van de vrijmetselarij en het verschil duidelijk maken tussen een vrijmetselaar en een lid van de loge. Tijdens de pauze is er mogelijkheid boeken in te kijken, gepubliceerd naar aanleiding van zeer mooie tentoonstellingen over vrijmetselarij. Nadien kan er nog nagepraat worden tijdens het consumeren van een drankje.

De lezing heeft plaats op de zolder van de pastorie, Vossenstraat, 4 te Bertem op vrijdag 20 april en start om 20.00 uur.

Inschrijven kan door overschrijving van €5 voor de leden van het Davidsfonds en €6 voor niet-leden op rekening BE22 7343 0700 8847 van Davidsfonds Bertem met vermelding ’vrijmetselarij’. Liefst vóór 15 april.