Missiewerking – Bertem (3)

Pater Xavier Lakra

Deze week stellen we u het derde, door ons gesteund missieproject, voor:

*Project van Pater Xavier LAKRA*

° Jezuïten in INDIA °

Het belangrijkste doel van dit project is het organiseren van degelijk onderwijs.

Er is ook gezorgd voor de installaties om zuiver en drinkbaar water te bekomen in hun verschillende scholen.

In de Assam-missie worden zelfhulpgroepen opgericht om de plaatselijke bevolking te bevrijden van geldschieters, om hen sociaal en economisch zelfredzaam te maken.

Een grote doelgroep omvat de Adivasis, die van generatie op generatie in slechte omstandigheden als slaven hebben gewerkt op de theeplantages. Meer en meer kan men de ouders overtuigen van het belang van goed onderwijs, zodat de jongeren mondiger worden en meer hoop krijgen op een betere toekomst.