Missiewerking – Bertem (4)

Deze week stellen we u het vierde, door ons gesteunde, missieproject voor.

Project van missionaris Eric MEERT

De vzw Mutoto en de missionaris Eric Meert (Salesiaan van Don Bosco) zorgen voor de opvang van verstoten straatkinderen in Lubumbashi (Congo). Zij streven naar reïntegratie van de straatkinderen in hun families. De knelpunten in de relatie ouder-kind worden opgespoord. Ouders en kinderen worden zoveel mogelijk gesteund bij hun proces tot hereniging.

Sedert 1990 heerst er in Congo een diepe economische, politieke en sociale crisis, met als gevolg: oorlogen, plunderingen, werkloosheid en etnische spanningen.  Dit alles veroorzaakt veel druk op het voortbestaan van de traditionele gezinnen. Eén van de kwalijke neveneffecten is de problematiek van de straatkinderen.

Mutoto probeert de straatkinderen nieuwe kansen te geven.