Elisa en Julia Lemmens

Op 19 april 2018 overleed onze vroegere medeparochiaan Elisa Lemmens (Krol) op 98-jarige leeftijd. Haar zus Julia overleed op 15 november 2017 en werd 101 jaar. Dat de Heer hen mag opnemen in zijn hemels Paradijs.