Mariette Stroobants

 Uit ons midden weggenomen, zal in ons hart bewaard blijven
en leven in Gods heerlijkheid 

mevrouw Mariette Stroobants, echtgenote van Guillaume Verhoeven.

 De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de St-Lambertuskerk te Leefdaal op VRIJDAG 11 mei 2018 om 10 uur. 

In voornoemde kerk, herdenkingsviering vanwege de parochie op zaterdag 16 juni 2018 om 19 uur.

condoleren: www.begrafenissenbellefroid.be