Edith Gabriël

Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen is van ons heengegaan, Mevrouw Edith Gabriël, weduwe van Alfred Ursi.

De plechtige uitvaartliturgie vindt plaats in de Sint-Pieterskerk, Groenendaal 31, te Bertem op WOENSDAG 27 JUNI 2018 om 10 uur.

Online condoleren kan op www.uitvaartvanroey.be