DE ZANGLIJSTER BBQ

De jaarlijkse zomer BBQ van de vogelvereniging “De Zanglijster” gaat door op 4 augustus in en om het Parochiaal Centrum. Vanaf 17 uur kan je er terecht voor een gezellige maaltijd. Tijdig inschrijven bij het bestuur is aangewezen.