AFSCHEIDSGROET AAN GILBERTE PINNOY, KOSTER VAN DE SINT-PIETERS-BANDENKERK BERTEM (2000-2015)

Zaterdag 11 augustus namen we afscheid van Gilberte.
Het was een ingetogen, mooie viering. We hopen en geloven dat God haar opvangt in Zijn liefdevolle handen en dat Hij niets van het mooie en goede uit haar leven verloren zal laten gaan.
In 2000 vroeg pastoor Jan François aan Gilberte of zij bereid zou zijn de functie van koster op zich te nemen. Ze heeft dat zonder aarzeling gedaan, wat niet vanzelfsprekend was omdat ze in de voetsporen moest treden van Victor Frederickx, die de functies van koster en orgelist ongeveer 60 jaar lang zeer stipt en nauwgezet had vervuld.
Gilberte heeft het kosterschap gedurende 15 jaar zeer plichtsbewust en met hart en ziel op zich genomen, alhoewel ze daarbuiten al bij heel wat parochiale activiteiten de handen uit de mouwen ging steken.
Ze maakte er een erezaak van dat de kerk altijd netjes in orde was. Geen moeite was haar te veel: het wassen en strijken van het altaarlinnen, het poetsen van het koper, ze deed het allemaal even nauwgezet en met de glimlach. Ook bij de maandelijkse kerkpoets kwam ze altijd een handje toesteken.

Maar koster zijn houdt niet alleen in dat de kerk er netjes moet bijstaan voor de vieringen, het veronderstelt ook heel wat kennis van de organisatie van de liturgie en de vieringen doorheen het kerkelijk jaar. De taak van een koster stopt immers niet met de wekelijkse weekendvieringen. Daarnaast zijn er ook de uitvaarten, huwelijken en doopselvieringen die een speciale aandacht en zorg en haar aanwezigheid in de kerk vereiste. Ook bij religieuze concerten en andere culturele manifestaties in de kerk werd er nooit tevergeefs beroep gedaan op de hulp van Gilberte.
En dan hebben we het nog niet gehad over de andere taken die met het kosterschap verband houden: het kiezen en bestellen van de paaskaars, het aanvullen van de stocks van andere kaarsen, het zorgen voor de miswijn en de hosties en nog zoveel meer.
Gilberte, we nemen hier afscheid van jou in de kerk waar je thuis was en je goed voelde, veel te vroeg…
We zijn hier als parochiegemeenschap samen, verbonden met jou, een stroom van leven sterker dan de dood.