LITURGISCHE VIERINGEN 15-26 augustus

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

SINT-PIETER

Woensdag 15 augustus: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
10.00 u. Eucharistieviering opgeluisterd door St. Pieterszangkoor
Jozef Van laer en Célèstine Gielis

Zaterdag 18 augustus:
Huwelijk van: Emilie Smets en Filip Van Herpe

Zondag 19 augustus:
10.00 u. Eucharistieviering
Robert Geys en Mina Vranckx, ouders en schoonbroer. Domien Olenaed en Louiza Vrebos

Zondag 26 augustus:
10.00 u. Eucharistieviering
Emile Van Hamme – Vander Elst en kinderen. René Grauwels en Pauline Cappuyns
Herdenking overledenen vorige maand: Filip Wij, Maria Cortebeeck, Louisa Coenjaerts

W.Z.C. SINT-BERNARDUS

Zondag 19 augustus:
10.30 u. Eucharistieviering

Zondag 26 augustus:
10.30 u. Eucharistieviering

SINT-BARTHOLOMEUS

Woensdag 15 augustus: O.L.V.Tenhemelopneming
10.00 u Eucharistieviering in Bertem voor de drie Parochies

Zondag 19 augustus: 20ste zondag door het jaar
10.00 u Eucharistieviering met intentie voor overleden weldoeners van de Parochie
De omhaling is voor de Parochiale Gebouwen

Vrijdag 24 augustus:
13.30 u Huwelijk van Bjorn Van Hoof en Dora Romano

Zondag 26 augustus: 21ste zondag door het jaar Korbeekkermis
10.00 u Eucharistieviering op de parking van de Parochiale Gebouwen voorgegaan door Daniel Taillieu met intentie voor Solange Bruffaerts vanwege KVLV
De omhaling is voor het jeugdhuis van pater Dick Zwarthoed in Ruashi (Congo)

SINT-LAMBERTUS

Woensdag 15 augustus: O.L.V.Tenhemelopneming
10.00 u Eucharistieviering in Bertem voor de drie Parochies

Zaterdag 18 augustus:
19.00 u. Eucharistieviering
Intentie voor: Louise Van Tongelen

Zaterdag 25 augustus:
19.00 u. Eucharistieviering
Intentie voor: De Keyser Petrus en Maria Dewandeleer

SINT-VERONA

Zaterdag 18 augustus:
Huwelijk van: Sandy Scheyltjens en Michael Heremans

Zondag 19 augustus:
15.00 u. Patroonsfeest St.Verona – Eucharistieviering
Intentie voor: Vanderhulst Georges en echtgenote
Na de viering kunnen we nakaarten bij een drankje aangeboden door het gemeentebestuur.

Zondag 25 augustus:
8.30 u. Woord- en Communiedienst