MAALTIJD W.O.S. bij de paters van Don Bosco in Oud-Heverlee zondag 30 september 2018 vanaf 11.30 uur

Nieuwe aanvraag voor impulsproject WOS-Korbeek-Dijle:

Sociale integratie van kind-vluchtelingen uit Zuid-Soedan in de vluchtelingenkampen van Noord-Oeganda.

De burgeroorlog in Zuid-Soedan, december 2013, en de escalatie van geweld in 2016 veroorzaakte een vluchtelingenstroom van ruim één miljoen mensen naar Noord-Oeganda. Dit land stelde rondom o.m. de plaatsjes Impevi en Palabek grond ter beschikking waar de vluchtelingen een huis kunnen bouwen en aan landbouw doen. Deze generositeit en openheid voor vluchtelingen siert Oeganda en steekt schril af tegen de achterdocht en de xenofobie die soms hier en daar in Europa tegenover vluchtelingen getoond wordt. De vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda zijn vanuit dit opzicht een succes en zijn duurzame projecten.

De WOS aanvraag is bedoeld voor vluchtelingenkinderen uit Zuid-Soedan in het PALABEK vluchtelingenkamp in het district LAMWO in NOORD-OEGANDA. De gevraagde hulp is bestemd voor 600 jongens en 300 meisjes die getraumatiseerd zijn door de levensbedreigende honger, dorst en vermoeidheid tijdens hun vlucht. Sommigen zagen voor hun ogen hun gezin, familie of vrienden uitgemoord worden. Anderen zijn van hun familie en vrienden afgesneden. Dit lichamelijk en emotioneel leed zal van deze kinderen een verloren generatie maken als zij niet op de juiste wijze opgevoed en opgevangen worden.

De energie van jonge mensen in goede banen leiden is de basis voor een gezonde maatschappij, waar discipline, samenwerking, ploeggeest, sportiviteit, gemeenschappelijk overtuiging een must zijn. Sport en spel dragen hiertoe bij. De Salesianen van Don Bosco, Oud-Heverlee zijn in deze de lokale partners van de WOS-Korbeek-Dijle. Langs de SALESIANS OF SAINT JOHN BOSCO UGANDA zijn zij aanwezig in PALABEK. Zij trekken naast onderwijs de kaart van de sport. WOS-Korbeek-Dijle vraagt voor hen sportuitrusting voor voetbal, volleybal, netbal, handbal en andere sporten.

Financiële steun van de Gemeente Bertem laat ons de laatste jaren toe om supplementaire ‘impulsprojecten’ zoals dit van Noord-Oeganda op te zetten. Zo realiseerden wij in 2014 een impulsproject aan de universiteit van Butembo (DR Kongo) ivm met vermenigvuldiging van immune bananenplanten. In 2016 hielpen wij tevens mee aan de bouw van een onderwijsatelier in het ‘Centre des Jeunes’ van Gatenga in Kigali, Rwanda. In 2017 bestelden wij 450 immune bananenplanten voor het missiecentrum van Kipushia, Katanga, Kongo. Zij worden kortelings geleverd. De gemeente Bertem toont duidelijk zijn appreciatie voor onze projecten!

Maar het is vooral dank zij uw jaarlijkse gulle deelname aan de WOS-Korbeek-Dijle activiteiten dat wij in staat zijn de oud-Chiroproosten van K.-D., De Zusters van Huldenberg, Congodorpen en ‘Pro Minoribus Meis’ te steunen en te blijven steunen, nu al zovele jaren…

Wij realiseren ons dat de noden immens groot zijn in Afrika. Wij hebben de ambitie om, ondanks alle moeilijke situaties, toch de spreekwoordelijke druppel op de hete plaat te zijn en te blijven. Daarom een vurig pleidooi om u niet in onverschilligheid te laten meeslepen.

Blijf ons steunen, koop wafels in het voorjaar en schrijf je NU in voor ons jaarlijks diner op 30 september in de lokalen van Don Bosco te Heverlee.

Bestel uw diner graag vóór maandag 24 september.

Download het bestelformulier   en bezorg het ingevuld bij:

 Kan je niet deelnemen en de andere vrienden ontmoeten? Je kan toch steunen door een overschrijving: Rekening BE65 7343 4604 6596 van Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking te 3060 Korbeek-Dijle.

Wil je daarvoor een bewijs voor belastingvermindering? Stort dan (minstens 40 €) op rekening BE84 4358 0341 0159 – BIC: KREDBEBB van VIA Don Bosco, Leopold II-Laan 195, 1080 Brussel met de vermelding: “Project C B584 Projecten WOS Korbeek-Dijle. Met fiscaal attest.

Wij kijken uit naar je komst. Bedankt en smakelijk eten.