LITURGISCHE VIERINGEN 14 – 21 oktober

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

SINT-PIETER

Zondag 14 oktober:
10.00 u. Eucharistieviering
Jgt. Victor Bertels; Jozef Van laer en Célèstine Gielis; Jozef Deno en Maria Michiels

Zondag 21 oktober:
10.00 u. Gezinsviering
Omhaling Missiezondag; Gezusters Elvire en Yvonne Dewals; Gilberte Pinnoy; Jef Vandrepol – Martha Schoolmeesters en ouders

W.Z.C. SINT-BERNARDUS

Zondag 14 oktober:
10.30 u. Eucharistieviering

Zondag 21 oktober:
10.30 u. Eucharistieviering

SINT-BARTHOLOMEUS

Zondag 14 oktober: 28ste zondag door het jaar
10.00 u Woord- en Communiedienst met intentie voor overleden weldoeners van de Parochie
De omhaling is voor de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Zondag 21 oktober: 29ste zondag door het jaar Missiezondag Naamopgave vormelingen 2019
10.00 u Eucharistieviering met intentie voor de jeugd in oorlogsgebieden
De omhaling is voor de Missies

Tijdens de maand oktober zal een kwartier vóór elke viering het rozenhoedje worden gebeden in de kerk

SINT-LAMBERTUS

Zondag 14 oktober:
10.00 u. Gezinsviering:In samenwerking met Samana

15.00 u. Doopsel van:

  • Lore Elias dochter van Pieter en Debbie Dewever
  • Mathis Langendries zoon van Koen en Valérie Decuyper

Maandag 15 oktober:
19.30 u. Bijbellezing: in de oude weekkapel

Zaterdag 20 oktober:
19.00 u. Eucharistieviering:
Intentie voor: Louis Wittebols en Jeanne Vlasselaer

SINT-VERONA

Zondag 14 oktober:
8.30 u. Woord- en Communiedienst

Zondag 21 oktober:
8.30 u. Woord- en Communiedienst