Benefiet Restaurant voor Parochiezaal Leefdaal

Het jaarlijkse mosselbenefiet gaat door op zondag 18 november
van 11.30 u. tot 15.00 u.

Inschrijven kan tot  10 november.

Je kan kiezen voor onze heerlijke jumbo´s of een verzorgd Koninginnenhapje.

De opbrengst wordt besteed aan uitrusting en komt alle parochiale verenigingen ten goede.

Als u op 18 november verhinderd bent, kunt u de Parochiale Werken ook steunen via een vrijwillige bijdrage op rekeningnummer BE95 7343 5407 4358 (BIC KREDBEBB)