Hugo Karl August Schmid

Gelukkig alleen is de minnende ziel
“Johann Wolfgang von Goethe”

Wij betreuren het overlijden van Hugo Karl August Schmid
De uitvaartdienst heeft plaats op woensdag 14.11.2018 om 11.30 uur in de St-Pieterskerk te Bertem. Dominee Weisser  van de Duits Protestantse Kerk gaat voor.

Volgens de wens van de overledene, geen bloemen noch kransen, liever een gift ten voordele van “Ons Tehuis Braband VZW” IBAN BE72 7330 5678 2416, BIC: KREDBEBB, referentie: Hugo Schmid

De bijzetting van de urne gebeurt in januari 2019 op het kerkhof van Frickenhausen in intieme familiekring.

condoleren: www.begrafenissenbellefroid.be