Daguitsap Davidsfonds

De daguitstap van zaterdag 8 december staat in het teken van het adellijke geslacht Arenberg. Deze familie behoorde vijf eeuwen lang tot de hoogste Europese adel. Tot het einde van het Ancien Regime speelden de hertogen van Arenberg een voorname rol op politiek, militair, economisch en cultureel vlak in Leuven, de Lage Landen en Europa. Om dit roemrijke geslacht in de kijker te zetten, bundelde de stad Leuven een aantal initiatieven, evenementen en tentoonstellingen tot het Arenberg Festival. Wij kozen er twee activiteiten uit:

– De tentoonstelling “Macht en Schoonheid” in Museum M, bestaande uit 235 kunstwerken, waaronder schilderijen van Brueghel, Jordaens en Veronese, dure wandtapijten, baljurken en kostuums.

– Een bezoek aan het Arenbergbergkasteel te Heverlee.

Om in te schrijven volstaat het € 43,00 per persoon (€ 48,00 voor niet-leden) over te schrijven op rekening BE22 7343 0700 8847 van Davidsfonds Bertem met de vermelding “Arenberg”. Het bedrag dient uiterlijk 19 november op de rekening te staan.