W.O.S.

Werkgroep

Ontwikkelings

Samenwerking

Dank U

Op zondag 30 september richtte de WOS het jaarlijkse diner in ten voordele van ontwikkelings­werkers en missionarissen in de derde wereld.

Deze actie bracht de geweldige som op van 6658€!

Deze som wordt verdeeld over zeven projecten in Congo, Kenia, Rwanda, Guatemala en Nicaragua.

De dank van de WOS-medewerkers en van de mensen in de derde wereld gaat dan ook uit

  • naar u allen die mee kwamen genieten van de heerlijke maaltijd.
  • naar u allen die financieel gesteund hebben door een storting.
  • Naar u allen die een of meer schilderijtjes kochten.
  • naar onze gastheren van Don Bosco Oud-Heverlee.
  • naar de parochie van Korbeek-Dijle die materiaal uitleende.
  • naar allen die hard mee gewerkt hebben.
  • naar alle andere steunverleners.

En graag … tot volgend jaar op zondag 29 september 2019