VIERING IN SINT-PIETERSZANGKOOR

Op zondag 25 november werd de eucharistieviering speciaal opgeluisterd door Sint-Pieterszangkoor omdat zij in deze viering hun overleden leden herdachten. Na de viering was er een bijzonder huldemoment aan een van de koorleden omdat zij 50 jaar deel uitmaakte van het koor. Bij deze gelegenheid kreeg Gaby Putseys het gouden Sint-Romboutskruis, een kerkelijk diocesaan ereteken. Daarbij hoorden ook bloemen voor Gaby, maar ook de aanwezige koorleden werden bedankt met een mooie roos voor hun trouwe inzet in de vieringen.

Onder leiding van Wim repeteren zij elke donderdagavond om 20u. in de parochiezaal. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!!