Bijbellezing

Deze maand houden we onze Bijbellezing op maandag 21 januari. We starten om 19.30 uur in de oude weekkapel achter het Parochiaal Centrum te Leefdaal. Iedereen die mee wil nadenken over en/of, de Bijbelteksten voor de komende weken wil becommentariëren, is van harte welkom.