Joanna Vandenplas

Wij hopen dat er een mooie plaats bestaat,
een hemel of hoe noem je dat,
waar jij heel rustig over ons kan waken.

Wij melden u het overlijden van Joanna “Jeanne” Vandenplas, weduwe van Victor Mees.
De plechtige uitvaartliturgie zal plaatshebben in de Sint-Pieterkerk in Bertem op vrijdag 25 januari 2019 om 10 uur.
De crematie wordt gevolgd door de asuitstrooiing op de begraafplaats van Bertem.
Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk (Egenhovenstraat) vanaf 9.40 uur.

condoleren: www.pues.be