SINT-PIETERSZANGKOOR zoekt foto’s

Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan, zijn we op zoek naar foto’s van ons Sint-Pieterszangkoor van de voorbije 75 jaar. Misschien hebt u in de herinneringen van oud-leden foto’s gevonden die voor ons interessant kunnen zijn. Nadat we de foto’s hebben gescand of gekopieerd, krijgt u de originelen zeker terug. Je kan terecht er mee bij Mia Naessens op nr 016/488735 of bij Chris Maes op nr 016/489443. Met heel veel dank.