’24 UUR VOOR DE HEER’ IN DE PASTORALE ZONE ‘LEUVEN AAN DE DIJLE’

Paus Franciscus moedigt ook dit jaar opnieuw het initiatief  “24 uur voor de Heer” aan, dat ons uitnodigt het sacrament van verzoening te vieren binnen de context van Eucharistische Aanbidding. Dit vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart met als thema een vers uit psalm 103, 13: ‘Zoals een vader zich over kinderen ontfermt, zo ontfermt de Heer zich over hen die Hem vrezen.’
De aanbidding van Jezus aanwezig in het H. Sacrament is een praktijk die wij in Vlaanderen niet zo goed meer kennen. Naast het vieren van de Eucharistie, het brengen van de Eucharistie naar de zieken, kent de kerk ook een stil verwijlen bij de Eucharistie die op een mooie en waardige manier in een monstrans op het altaar staat uitgesteld. Aanbidding wil zeggen dat wij ons klein maken voor de Heer, Hem eren als onze God en Heiland, Hem loven en danken voor zijn schepping en het heil dat Hij ons toezegt.
Hier in de Pastorale Zone ‘Leuven aan de Dijle’ bieden wij volgend programma doorlopend over de twee dagen aan in de Sint-Kwintenskerk:

vrijdag 29 maart

  • 17.00 uur Kruisweg
  • 18.00 uur Eucharistie (Nl/E) met als voorganger deken Dirk De Gendt
  • 19.00 uur Eucharistische Aanbidding en mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van verzoening
  • Nachtaanbidding in de Sint-Kwintenskerk / sacristie

zaterdag 30 maart

  • Ganse zaterdag Aanbidding
  • 18.00 uur Afsluiting van de ‘24 uur voor de Heer ‘ met zegen met het H. Sacrament

Priesters zullen beschikbaar zijn voor het sacrament van verzoening.

Voor verder informatie en indien je wil deelnemen contacteer Henri Meulemans – henri2104@hotmail.com