Erfgoeddag met thema “Hoe maakt u het?”

Met de eerste activiteit voor het jaar is de Erfgoedkamer er weer bij op de Erfgoeddag op 28 april 2019.

Het thema dit jaar is “Hoe maakt u het?”  We gaan op bezoek in het restauratieatelier van Richard Eijkenboom om daar eens te kijken naar de bewerking van hout en metaal.  Ter plekke luisteren we naar de deskundige uitleg van deze vakman, die zijn ganse leven daaraan heeft gewijd.

Hij zal het hebben over soorten hout, het zagen ervan, jaarringen, afbijten en kleuren van hout.  Hoe wordt een meubel of eender welk houten object gerestaureerd of hersteld?

Alsof dit alles nog niet genoeg is, gaat hij u ook nog vertellen over allerlei bewerkingen bij verschillende metalen voorwerpen.

De werkplaats is gevestigd op Tervuursesteenweg 183 in Bertem(voor meer parking Vossenstraat 56).  De deelname is gratis.  Vermits de ruimte in het atelier eerder klein is, moest het aantal deelnemers beperkt worden.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Schrijf dus onmiddellijk in bij rob.parisis@skynet.beof 016-48 92 08, met vermelding van naam, voornaam, e-postadres of adres, telefoonnummer en aantal deelnemers.  Vermeld tevens uw voorkeur voor een bezoek tijdens de voor- of namiddag. Daarna krijgt u bericht in welke groep u eventueel opgenomen bent en op welk uur u verwacht wordt.