Priesterwijding in Leuven

Op 5 mei wordt de jonge Congolese montfortaan Ghislain Kasereka priester gewijd in Leuven!

Dat dit een belangrijk feest is voor velen zal niemand verbazen. In de eerste plaatsvoor Ghislain zelf. Het is de bekroning van 7 jaar van studeren en ervaring opdoen in de pastoraal, zowel in Kisangani, Nairobi, Lubero, Montfort-sur-Meu en Burundi. Het is tevens een nieuwe start, met uitgebreidere taken en verantwoordelijkheden, in het voetspoor van Louis-Marie Grignion de Montfort.

Ook voor de Belgische delegatie van de montfortanen is dit een heugelijke gebeurtenis. De laatste priesterwijding dateert immers van 1977, de congregatie is de laatste jaren stelselmatig kleiner geworden. Het feit dat een jonge Congolese confrater met overtuiging ingaat op de vraag van het Generaal Bestuur in Rome om naar België te komen om hier te missioneren en pas hier priester gewijd te worden, stemt de montfortanen hoopvol.

Daar Ghislain ook ten dienste staat van heel de Kerk, is er dan ook voor geopteerd om dit een feest voor heel de kerkgemeenschap te maken. Daarom zal de plechtigheid doorgaan in de Sint-Pieterskerk in Leuven, om 14u30. De wijding zal geschieden door Mgr. Vanhoutte en priester Karlo Tyberghien is ceremoniaris.

Vanzelfsprekend bent ook u van harte uitgenodigd om mee te bidden en mee te vieren met Ghislain, met alle montfortanen en met geheel de kerkgemeenschap! Wees welgekomen!