Onze hulpbisschop over de nieuwe organisatie.

“Mgr. Koen Vanhoutte heeft net na Pasen de nieuwe organisatie aangekondigd van het vicariaat Vlaams Brabant en Mechelen. Het verdeelt het vicariaat vanaf 1 september 2019 in vier grote dekenaten, met elke een deken en een staf van enkele medewerkers. Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal blijven vanzelfsprekend onder het dekenaat Leuven. Lees hieronder de volledige tekst van de brief van de hulpbisschop.”

Goede vrienden,

Op 14 februari 2019 schreef ik u over de keuze om in de nabije toekomst in ons vicariaat te werken met vier regioploegen in vier pastorale regio’s. Op die manier willen we de dienstverlening vanuit het vicariaat dichter brengen bij de pastorale zones. Ondertussen is de oprichting van de pastorale regio’s en de samenstelling van de regioploegen goed gevorderd. De regioploegen zullen hun taken opnemen vanaf 01 september 2019. Daar hun vorming reeds eind deze maand start, deel ik jullie graag de huidige stand van zaken mee. Voor één lid van de regioploeg Halle en voor één lid van de regioploeg Leuven zijn de gesprekken nog bezig. De secretarissen van de regioploegen en de regiohuizen zullen later bekend gemaakt worden.

Vanaf 01 september 2019 zullen de huidige 15 dekenaten herschikt worden tot vier pastorale regio’s, genoemd naar de grootste stad in die regio: Halle, Mechelen, Leuven en Tienen.

De regioploeg van de Pastorale Regio Halle zal bestaan uit: Marc Boulanger, deken; Kristl Van Cleemput, vormingswerker; Tine Peeters, jongerenpastor en Jean-Michel Hunt, econoom.

De regioploeg van de Pastorale Regio Mechelen zal bestaan uit: Dirk De Gendt, deken, die met ingang op 01 september al zijn huidige taken binnen het dekenaat Leuven beëindigt; Leo Van Garsse, begeleider gemeenschapsopbouw; Luc Devisscher, vormingswerker; Wouter Verlaeckt, jongerenpastor en Ann Illegems, econoom.

De regioploeg van de Pastorale Regio Leuven zal bestaan uit: Patrick Maervoet, deken, die met ingang op 01 september al zijn huidige taken in het dekenaat Herent beëindigt; Pieter van Wetten, begeleider gemeenschapsopbouw; Marie Boz, vormingswerker en Jonas Sanen, jongerenpastor.

De regioploeg van de Pastorale Regio Tienen zal bestaan uit: Luc Van Hilst, deken; Elly Mattheus, begeleider gemeenschapsopbouw; Geert Narinx, vormingswerker; Toni Berek, jongerenpastor en Ria Merckx, econoom.

De nieuwe regioploegen zullen zich voorstellen in hun pastorale regio op volgende avonden en plaatsen:

  • op 11 juni in Ter Coose, Leest voor de Pastorale Regio Mechelen
  • op 14 juni in De Pelgrim, Scherpenheuvel voor de Pastorale Regio Tienen
  • op 17 juni in De Moriaan, Alsemberg voor de Pastorale Regio Halle
  • op 18 juni in Sint-Jacob, Leuven voor de Pastorale Regio Leuven.

Er volgen nog uitnodigingen voor deze regionale ontmoetingsavonden waar ruimte zal zijn voor uitwisseling en waar we ook de kans zullen krijgen om de huidige dekens van harte te danken.

In de komende maanden zullen we met de vicariale raad ook werk maken van een zo goed mogelijke opvolging op de plaatsen waar enkele van de nieuw benoemde dekens binnenkort vertrekken.

Graag deel ik jullie ook mee dat Laurens Vangeel in dienst is gekomen als communicatieverantwoordelijke van het vicariaat. Hij is bereikbaar via volgende contactgegevens: 0476/444751 – laurens.vangeel@vlbm.be .

Ik ben dankbaar voor allen die in de regioploegen hun nieuwe taak met vertrouwen opnemen. Met diverse vormen van begeleiding zullen ze ten dienste staan van de plaatselijke pastoraal, meer bepaald in de pastorale zones (in opbouw). Mocht de Geest van de opgestane Heer hen inspireren en kracht schenken in hun dienstwerk. Dank om die intentie mee te dragen in jullie gebed.

‘k Wens jullie allen een gezegende Paastijd, met vriendelijke groeten in X°,

+ Koen Vanhoutte

Hulpbisschop Mechelen-Brussel