Elisabeth Janssens

Met pijn om het uit handen geven, om wat zij voor ons heeft mogen zijn, melden wij u het overlijden van
mevrouw Elisabeth Janssens.

De plechtige uitvaartliturgie rond de urne zal plaatshebben in de Sint-Pieterkerk te Bertem op maandag 13 mei 2019 om 10 uur.
Nadien volgt de begraving van de urne op de begraafplaats van Bertem.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk (Egenhovenstraat) vanaf 9.40 uur.

condoleren: www.pues.be