Richard Pepermans

“Mijn taak is volbracht,
uw onderlinge liefde moet blijven”

Wij betreuren het overlijden van de heer Richard Pepermans, echtgenoot van Lisette Mees, Lid van de Koninklijke fanfare De Vier IV Heemskinderen, thuis omringd door zijn familie overleden te Bertem.
De plechtige uitvaartliturgie rond de urne zal plaatshebben in de Sint-Pieterkerk te Bertem op dinsdag 16 juli 2019 om 10 uur.
Nadien volgt de begraving van de urne op de begraafplaats te Bertem.
Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk (Egenhovenstraat) vanaf 9.40 uur.
U kan Richard een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2 te Herent (Winksele-Delle) op maandag 15 juli 2019 van 18.30 tot 19.30 uur.

condoleren: www.pues.be