Mathilde Ginis

In alle stilte ben je van ons heengegaan,
maar je blijft in ons hart verder leven.

Wij melden u het overlijden van Mevrouw Mathilde Ginis, echtgenote van Guillaume Decoster.
De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u beleefd uitnodigen, zal plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk, Groenendaal 31, te Bertem op MAANDAG 22 JULI 2019 om 10 uur.
Nadien volgt de begrafenis in het familiegraf op de begraafplaats van Bertem.
Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 9.40 uur.
U kan Mathilde een laatste groet brengen in het funerarium Van Roey, Stationsstraat 42 in Veltem (Herent) op zaterdag van 19 uur tot 19.30 uur.

Online condoleren kan op www.uitvaartvanroey.be