De fakkel overgenomen

foto © Philippe Jespers

Goede mensen,
Kardinaal Jozef De Kesel heeft mij benoemd tot parochieadministrator van de parochies die behoren tot de federatie Bertem, zijnde de parochies van Sint-Pieter, Bertem, Sint-Bartholomeus, Korbeek-Dijle en Sint-Lambertus, Leefdaal. En dit in opvolging van Deken Dirk De Gendt, mijn goede collega. Dit wil zeggen dat ik de pastorale eindverantwoordelijkheid van deze parochiegemeenschappen opneem met de rechten en de plichten van een pastoor.

Deze taak zal ik opnemen in verbondenheid met de federatieraad van Bertem waarmee ik al tweemaal vergaderde en alle andere geijkte organen. In mijn taak zal ik voor de sacramentele vieringen zoals de eucharistie bijgestaan worden door pater Filip Noël, pater Jef Van Osta en priester Karlo Tyberghien en voor de uitvaarten door de flinke ploeg van gevormde en erkende gebedsleiders van Leuven en Rand. Ik dank hen alvast voor hun medewerking. Ik zal de komende weken en maanden graag met u kennismaken op verschillende momenten die ons gegeven zijn. Misschien hebt u mij al ontmoet bij één van de gezinsvieringen die ik met plezier voorga. De jaarmarkt, het hoogfeest van de gemeente Bertem, heb ik jammer genoeg al moeten missen.
Want u weet dat ik net zoals priester Dirk De Gendt, uw vroegere pastoor en deken, het nieuwe ambt bekleed van Deken van de Pastorale Regio Leuven. Dat zal mijn belangrijkste taak worden de komende tijd; wat maakt dat ik hierin ook het de meeste tijd en energie zal steken. Maar toch hoop ik een band met u te scheppen en de verbondenheid tussen de drie parochiegemeenschappen te versterken. Want allen samen zijn wij Christus één. Het is de band met de Man van Nazareth, zijn geloof, zijn dromen en zijn waardenschaal die mee richting wil geven aan ons leven.
Voorlopig woon ik in en werk ik ook nog vanuit Kortenberg. Naar het einde van het jaar hoop ik mijn intrek te nemen in de pastorie van Sint-Lambertus, Heverlee. Dit wordt tevens ons Regiohuis van waaruit ik met een ploeg enthousiaste medewerkers van ons Vicariaat Vlaams-Brabant/Mechelen de regioploeg zal vormen. Dit wordt dus een stevige uitdaging die ik met zin voor verantwoordelijkheid wil opnemen.

Graag tot later,
Deken Patrick

Patrick Maervoet
Voorlopig tel. 02.253.47.21
patrick.maervoet@vlbm.be