Davidsfonds

Op vrijdag 8 november houdt het Davidsfonds zijn ledenfeest in de feestzaal Bertembos. Dit jaar is het voor leden en bestuur een uitgelezen kans hun dank uit te spreken naar Els Roscam die na meer dan 22 jaar inzet het voorzitterschap neerlegde. Els heeft, op voorstel van het bestuur, aanvaard erevoorzitter te zijn van DF-Bertem. Niet zomaar een holle titel, maar een eerlijke erkentelijkheid voor het vele werk dat heel soms zichtbaar, maar meestal achter de schermen door Els is verricht.

Op dinsdag 19 november in de namiddag kunnen de leden de door hen gekozen boeken en cd’s afhalen in de Parochiezaal. Verdere concrete informatie volgt.