Cyrille Michiels

Ik verlaat diegenen die ik liefheb
om diegenen die ik liefhad weer te zien.

De heer Cyrille Michiels, echtgenoot van mevrouw Maria Berthels,
Landbouwer op rust
Lid van de Landbouwcommissie Leuven
Lid van Don Bosco
Geboren te Korbeek-Dijle op 19 juli 1938 en zachtjes ingeslapen te Leuven op 31 december 2019,
gesterkt door het sacrament van de zieken.
De plechtige uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Bartholomeuskerk te Korbeek-Dijle op woensdag 8 januari 2020 om 10.30 uur.
Later heeft de crematie plaats, gevolgd door de bijzetting in een urnekelder in familiekring.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.

Condoleren: Uitvaartverzorging Coorevits-Rosier