De jongste van de ploeg

Jonas Sanen

Onze voorstelling van de ploeg van de Pastorale Regio Leuven beginnen wij bij Jonas. Hij is met zijn vijfentwintig jaar de jongste van de ploeg. Na zijn studies godsdienstwetenschappen en theologie, en een leerkrachtenopleiding vond hij onmiddellijk een voltijdse job bij IJD jongerenpastoraal Vlaanderen. Zijn roots liggen in Limburg. Zijn eerste stapjes in de pastoraal zette hij als zestienjarige in de voorbereiding van jongerenvieringen en de muzikale begeleiding ervan. Zijn vader was onder meer pastor in een ziekenhuis en die engageerde hem ook graag op hoogdagen. Tot op vandaag vindt hij zowel een uitlaatklep in het spelen van gitaar, het lezen van een goed boek en in het spelen van een matchke zaalvoetbal met broers en vrienden.

Het was voor Jonas een meevaller om voltijds te kunnen starten bij IJD. Het gaf hem onmiddellijk de kans om verder te zoeken waar zijn eigen sterktes liggen. Jongeren moeten de kans krijgen zichzelf en deze wereld te ontdekken door ‘trial and error’, mogen proberen en vergissingen maken. Dat hij een controlefreak is, wist hij al. Maar laat dat juist een meerwaarde zijn bij de organisatie van evenementen als een Missiodag of Pluskamp, het jongerenkamp van IJD Vlaams-Brabant en Mechelen. Inhoudelijk denkwerk ligt hem evenzeer. Samen met andere mensen zoeken naar toekomstmogelijkheden zonder dat je op voorhand aangekeken wordt voor de antwoorden. Het liefst wil hij gewoon een meedenken en mee dromen met een groep bewogen mensen.

Wat hebben jongeren vooral nodig vanuit gelovig perspectief? Heel simpel: een plek waar zinvragen mogen gesteld worden. Er komen vandaag veel prikkels op jongeren af. Waar vinden zij nog een plek waar ze tot rust mogen komen, een ruimte waar ze in alle vrijheid kunnen stilstaan bij zichzelf. “In dat opzicht boeit het Oude Testament mij soms meer dan het Nieuwe Testament. Je botst er op allerlei figuren die sterke ervaringen meemaken, geraakt worden in het diepste van hun hart en vandaaruit keuzes maken in het leven. Ze zijn en blijven een spiegel voor jongeren.”
In een paar jaar tijd heeft Jonas zich voluit ingewerkt in IJD. Als hun ambassadeur kan hij zeer zeker bestaande jongereninitiatieven voorstellen, werkmateriaal aanreiken of maatgerichte vorming voor jongerenbegeleiders aanbieden. Zoals eerder gezegd stapt hij graag mee in een creatief zoekproces naar invulling van nieuwe projecten.
Jonas gooit zich mee in de optie om de pastoraal in onze regio te ondersteunen. Vanuit zijn gedrevenheid en met zijn positieve instelling wil hij de stem van de jongere zijn. Maar jongerenpastoraal mag voor hem zeker geen zaak op zich zijn. Jongeren verdienen hun plek te midden van de andere generaties. Als kerk is het onze taak om in de eerste plaats dienstbaar te zijn aan jongeren. Daarnaast kunnen we op het snijpunt van heel wat pastorale domeinen jongeren betrekken. Jongerenpastoraal is breder dan wat zich tussen de kerkmuren afspeelt. Alleen al hun een plek geven waar zij een thuis mogen vinden is letterlijk en figuurlijk een deur openzetten.

Deken Patrick