Roza Nijs

Met pijn om het uit handen geven, maar dankbaar om wat zij voor ons heeft mogen zijn, melden wij u het overlijden van

Mevrouw Roza Nijs, weduwe van Charel Vranckx, geboren in Loonbeek op 28 november 1933 en overleden in Bertem in WZC Sint-Bernardus op 14 februari 2020.
De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben in de Sint-Pieterkerk Bertem, Egenhovenstraat op zaterdag 22 februari 2020 om 10 uur.
Nadien volgt de crematie en de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats van Bertem in intieme kring.
Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.30 uur.

condoleren: www.pues.be