Een gedeeld huis

Vier witheren van Wonen en Werken naast de abt-witheer die de pastorie van Heverlee liet bouwen. Ze leverden keurig werk.

Delen doet goed” bloklettert Broederlijk Delen in deze vastentijd. Ik kan het onderschrijven. Sinds vorige maand is de pastorie op de Jules Vandenbemptlaan een gedeeld huis. De parochie en zone Heverlee deelt de benedenverdieping met het de Regioploeg van Leuven. Voortaan huist hier niet alleen de zetel en het archief van de kerkfabriek, vergaderen hier niet alleen kerkraad, parochieploeg en parochiale/zonale werkgroepen van Heverlee. De pastorie is tevens Regiohuis van Leuven geworden. Hier zijn de burelen van Pieter, Marie, Jonas, Peter en van mezelf gevestigd. Hier houden wij overleg, bereiden wij pastorale activiteiten voor, hebben persoonlijke ontmoetingen  of contacten met parochies, zones en federaties in hun groei naar pastorale zone.

Ik heb zelf mijn intrek op de eerste verdieping genomen. Hiervoor werd de hele familie ingeschakeld, broers en zussen, neefjes en nichtjes. En wat een geluk dat ik een grote familie heb. Het werd een stevige klus. Voor de zoveelste maal.

De verhuis van de regioploeg en mijzelf heeft wel wat op zich doen wachten gezien de perikelen rond de nieuwe woonst van deken Dirk De Gendt. Maar eens hij kon verhuizen, ging het allemaal snel. Filip Leën van de kerkfabriek coördineerde de meeste opfrissingswerken, vooral schilderwerken en kleine herstellingen. De ploeg van Wonen en Werken, net als klusjesman Bart Vanluyten en schrijnwerker Guido Van Roost voerden prima werk uit.

Het aartsbisdom deed zijn duit in het zakje. Zij lieten de twee grootste lokalen helemaal schilderen en zorgden voor een grondige beurt van de authentieke, natuurstenen vloer van de gang. Verlichting wordt nog aangepast. Verschillende meubels werd gerecupereerd uit vroegere werkruimtes van het vicariaat. Hierbij staken de leden van de Regioploeg mee de handen uit de mouwen. In het voorbije halfjaar werden meubels door hen verschillende malen gedemonteerd en verhuisd, afgewassen, opnieuw gemonteerd. Ook zij zijn uitermate blij dat de rondedans voorbij is en dat zij hun definitieve stek hebben. Alles werd afgerond met een stevige poetsbeurt.

Er is wel één grote verandering. De pastorie is voortaan rookvrij gebied. Het is een sinecure om de laatste rookslierten en -geuren van een sigaren rokende bewoner buiten te krijgen. Waarschijnlijk is dit zijn geest die hier blijft ronddwalen. Anderzijds missen velen de warme presentie van Leentje, zijn moeder. Zij was de steeds aanwezige, de receptioniste aan de telefoon, de stem aan de deurbel, de sleutelbewaarder van vele ruimtes… We hopen dat zij zich vlug thuis weet in haar nieuwe woonst te Strombeek.

Tot slot deel ik graag mijn contactgegevens. Want aansluitend bij de vastencampagne van Broederlijk Delen wil u misschien straks een boodschap delen, uw vragen, info, de kleine en grote vreugdes en zorgen van uw geloofsgemeenschap of van u persoonlijk,….Aarzel niet. Want “Delen doet goed.” Eerlijkheidswijze zeg ik er in deze vastentijd bij “Ook met het Zuiden.”

Deken Patrick Maervoet
Regiohuis Leuven
Jules Vandenbemptlaan 2
3001   Heverlee

gsm 0460.95.63.73