Bijzondere maatregelen (in Leuven)

Heverlee, 13 maart 2020

Goede mensen,
Zussen en broers in geloof,

We maken bijzondere, ongeziene tijden mee. Deze vragen bijzondere maatregels. Zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheid vaardigden richtlijnen uit. U hebt ermee kunnen kennismaken in de media of via andere kanalen. Uitzonderlijk worden alle publieke kerkelijke diensten op gezag van de Belgische bisschoppen afgelast en dit tot 3 april 2020 al.
Waar kan, blijven kerken open tot persoonlijk gebed of een moment van bezinning. Misintenties kunnen opgeschoven worden naar latere datum via de vaste personen en kanalen in de verschillende geloofsgemeenschappen.

Voor de stad Leuven is het zo dat de Sint-Pieterskerk de hele tijd gesloten blijft en dit na overleg met de burgerlijke overheid. Deze kerk heeft tevens een museale functie die op haar beurt onder de stedelijke maatregels valt. In deze kerk zal wel elke zondag een eucharistieviering opgenomen worden, die gelovigen als het ware via internet kunnen meebeleven. En dit telkens vanaf zondagmiddag.
Dit kan via de website www.kerkleuven.be. Deze viering zal een internationaal karakter hebben gezien de aanwezigheid van verschillende anderstalige geloofsgemeenschappen in onze stad.

In Leuven zijn naar gewoonte twee kerken elke dag van 9 uur tot 18 uur open tot persoonlijk gebed: de Sint-Jozefskerk en de Sint-Antoniuskapel. Hier zullen net als in alle andere kerken geen publieke eucharistievieringen of andere diensten plaats vinden. En dat zal evenmin in de andere kerken van onze stad gebeuren. Wanneer deze geopend zijn, en dit zal kerk per kerk beslist moeten worden, zal u er terecht kunnen voor een stil moment. Het is echter de bedoeling in de geest van de maatregels van de overheid dat niet iedereen hier komt op specifieke momenten als het gewone uur van een zondagsviering. Elke concentratie van mensen dient vermeden te worden. Enkel uitvaarten kunnen wel, maar dan in beperkte kring.
Gelegenheidsdiensten als doopsels en huwelijken worden verdaagd.

We rekenen wat dit alles betreft op uw burgerzin. We mogen de urgentie van alle maatregels niet naast ons neerleggen. En toch kan dit juist een kans zijn om dit jaar de vasten verder op een bijzondere wijze te beleven. We zullen misschien heel wat moeten afgelasten en in zekere zin ontberen. Maar het kan ons helpen om deze dagen dieper stil te staan bij de essentie van ons mens zijn, van ons gelovig zijn. Waartoe zijn wij als mens geroepen?
In dit kader roepen wij alle leeftijdsgroepen op om zeker de solidariteit met de zwaksten in onze eigen samenleving te vertalen in creatieve momenten van ‘veilige’ nabijheid. Anderzijds willen wij de oproep van Broederlijk Delen in deze dagen evenmin naast ons neerleggen. Vervuld van eigen bekommernissen willen wij de solidariteit met het Zuiden eveneens levend houden. Op dit moment zullen mensen uit het Zuiden ons meer dan ooit begrijpen. Voor hoevelen van hen is ontbering, dreigende ziekte of schaarste immers niet de dagelijkse realiteit.
Laat deze tijd voor ons allen een tijd zijn van samen hoopvol uitkijken naar Licht en Uitzicht. Dat de Man van Nazareth voor elk van ons die gids mag zijn die ons via onze zorg voor elkaar begeleidt naar Opstanding en Verrijzenis.

Patrick Maervoet
Deken van de Pastorale Regio Leuven

Pater Juan Carlos Tinjaca
Moderator van de insolidum pastoresploeg van Leuven