Wat is er verkeerd met ‘gelukszoekers’ ?

Uit een artikel van Benoit Lannoo na een gesprek met Walter Zinzen

Gelezen in TERTIO van 17 juni 2020

“Eén procent immigratie geeft twee procent extra bruto binnenlands product; niet ik zeg dat, maar gezaghebbende economen”, stelt Walter Zinzen. De vroegere VRT-coryfee is verontwaardigd over de vele onzin over migratie die bonton is geworden.

“Migratie is een beweging in twee richtingen en is van alle tijden”, zegt Zinzen. “Het waren protestantse Vlamingen op de vlucht voor de Spaanse inquisitie die Amsterdam de Gouden Eeuw bezorgden. De Coolsen, Onkelinxen en Van Cauwenberghes zijn Waalse kinderen van Vlaamse immigranten. De Gazette van Detroit in de Amerikaanse industriestad verscheen tot eind 2018 in het West-Vlaams.”

Gouverneur

Nieuw is niet dat Zinzen boos is, maar hij wordt wel steeds bozer. “Het gaat van kwaad naar erger”, zegt Zinzen. “Wij zijn inmiddels zo laag gevallen dat de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé opriep geen eten meer te verschaffen aan vluchtelingen die bij de pastoor van Zeebrugge onderdak zoeken. Wil iemand hem hoofdstuk 25 van het Mattheüsevangelie bezorgen?”

Verrast

Net voor Wereldvluchtelingendag op 20 juni beweert Zinzen niet dat de katholieke kerk of vele geëngageerde gelovigen de migranten geen warm hart toedragen. Het zijn opiniemakers en politici die het moeten ontgelden. “Al decennia wordt over migratie alleen onzin verkocht. Het Vlaams Blok is de meest succesvolle partij ooit. Ik zeg bewust Vlaams Blok, want aan hun discours veranderde geen jota.”
Zinzen is aangenaam verrast dat kersvers Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert een Irakese vluchtelinge als woordvoerster benoemt. “Die dame is liberaal en ik niet, maar daar gaat het niet om. Zo’n geste kan tellen, je kunt daar immers vooroordelen mee counteren. Maar de bagger op sociale media die zo’n aanstelling uitlokt, leert ons hoe ruim de kanker al is uitgezaaid.”

Scheldwoorden

Het begint allemaal met woorden. “Ik erger mij al sinds de tijd van de gastarbeiders over het schandalige taalgebruik dat wij over vreemdelingen tolereren. ‘Bruinen’, ‘gespuis’, ‘profiteurs’, ‘smeerlappen’, je hoort het voortdurend. ‘Illegalen’ is trouwens niet beter! Want die mensen zijn niet illegaal, zij beschikken alleen om welke reden dan ook niet over verblijfsdocumenten.” Intussen is het zover gekomen dat zelfs neutrale begrippen als “vreemdeling” of “migrant” een negatieve bijklank kregen. “Er moet in een afgelegen dorp in de Kempen maar één zwart Afrikaans gezin komen wonen of er wordt massaal extreemrechts gestemd. Want er wordt de mensen wijsgemaakt dat het om een ‘migratiegolf’ gaat, dat er een ‘omvolking’ komt.”
Het onbehagen komt volgens Zinzen voort uit onwetendheid, maar “het beleid doet veel te weinig om vooroordelen te bestrijden; politici verspreiden integendeel vaak zelf gretig desinformatie”.
Neem de zogenaamde “migratiegolf”. “Tussen 1985 en 2015 zijn er honderdduizend vluchtelingen erkend, dat is op 30 jaar tijd niet eens 1 procent van de 11 miljoen Belgen. Hoeveel informatie wordt er voortdurend doodgezwegen? In ons land zijn de meeste vreemdelingen nog altijd Nederlanders en Fransen, sinds kort gevolgd door Roemenen. Grote migraties vind je niet in Europa, maar in het Zuiden: 80 procent van de Afrikaanse migranten blijft op het zwarte continent; van de Syrische oorlogsvluchtelingen trok niet eens één op de vijf richting Europa.”

Verrijking

“Ons nieuwste woordspelletje bestaat er nu in zogezegd wel ‘vluchtelingen’ te willen opvangen, maar geen ‘gelukszoekers’. Maar als je huis is platgebombardeerd of je oogst door sprinkhanen verwoest of er is geen onderwijs voor je kinderen, dan ga je toch elders je geluk zoeken? Gelukzoeker zijn, dat is normaal voor elke mens, dat is een mensenrecht!”
Wat Zinzen nog het meest ergert, is dat migratie systematisch als verarming en niet als verrijking wordt beschouwd. “Op het oude continent sterft de bevolking uit, wij hebben straks arbeidskrachten te kort. De patroonsorganisaties hebben dat al lang begrepen en pleiten voor arbeidsmigratie, maar dan alleen voor hooggeschoolde profielen die ze in eigen land niet vinden.”

De migranten die naar Europa komen, zijn vaak niet eens de armsten. Onderzoek van het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties leert dat het vooral om stedelingen gaat die niet zozeer voor armoede maar wel voor ongelijke kansen op de loop gaan. “Economen hebben becijferd dat de toename van de bevolking met 1 procent immigranten voor 2 procent meer bruto binnenlands product zorgt.”
Pleit Zinzen dan voor open grenzen? “Natuurlijk niet : criminelen – of het nu terroristen of witteboordgangsters zijn – horen hier niet thuis. Maar met de migratiestop van 1974 is de migratie in ons land niet gestopt, alleen is alle migratiebeleid sindsdien gestopt. Zolang legale migratie onmogelijk is, spelen we alleen de mensensmokkelaars in de kaart.”