De Sint-Stevensgilde

Het huidige zangkoor in de kerk van Korbeek-Dijle is de Sint-Stevensgilde 2deversie.

De Sint-Stevensgilde 1steversie is gesticht in de jaren 1920 door pastoor Edward Lievens. In de jaren 1970 slaagde pastoor Marcel Lievens erin de vroegere zangers nog eens bijeen te krijgen; misschien was dat om hun 50-jarig bestaan te vieren?

Een foto hoorde er uiteraard bij. Bijgaande foto – die Anny Vancampenhout mij bezorgde – werd waarschijnlijk genomen op de speelplaats van de vroegere meisjesschool (zie het hek aan de grot), nu de “parochiale gebouwen”.

De vrouwen hebben wij allemaal kunnen identificeren, van links naar rechts: Marie Vandezande, Pauline Verstraeten, Marie Ruelens, Maria Goovaerts, Jeanne Van Geel, Bertha Fierens, Clementine Matthijs en zuster Richarda.

De mannen, van links naar rechts: …?, pastoor Lievens, Emile Lousse*, …?, Louis Bruggemans, Julien Van Geel, Prosper Poeckens, koster Jozef Maginelle en …?.

 

  • Emile Lousse was een kleinzoon langs moeders kant van Korbekenaar Joannes Van Geel die beenhouwer was in Anderlecht. Emile en zijn moeder onderhielden goede banden met hun Korbeekse familie o.a. met de opvoeders Van Geel van suisse Jan Maginelle. Zo kwam Emile in het Korbeekse zangkoor terecht. Emile bouwde een schitterende carrière uit als professor geschiedenis aan de toen nog tweetalige Katholieke Universiteit van Leuven. Hij woonde in Blanden.

 

Wie iemand van de drie onbekende mannen kan identificeren vragen wij vriendelijk het ons te laten weten.

C.L.