Coronatijd en keerzijde

De coronatijd heeft voor velen van ons een donkere zijde: gebrekkig of geen contact en eenzaamheid, voor sommigen zelfs levensbedreigende ziekte en overlijdens in de familie of vriendenkring. Dergelijke ervaringen stemmen ons somber en pessimistisch. In andere tijden waren we misschien even ongelukkig, want er is toch altijd iets dat onze stemming kan bederven, maar nu wordt het voor de hele wereld duidelijk: het leven is niet voor iedereen rooskleurig. De coronatijd maakt ons daar meer dan anders bewust van.

Maar dan bots ik op een vriend die mij tegemoet komt en welteverstaan op afstand verwelkomt. Hij respecteert de regels, of beter hij respecteert mij. Hij vertelt mij dat zijn dochter door het virus geveld werd, amper kon ademen, stekende hoofdpijn kreeg en in spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze werd er meteen opgenomen door mensen met maskers en beschermende kledij, niet te herkennen of het mannen of vrouwen waren. Het was wel duidelijk dat ze risico’s namen en dat ze permanent druk bezig waren met mensen te verzorgen uren aan een stuk gedurende lange dagen. Ik was onder de indruk van zoveel zorg, moed en uithoudingsvermogen.

Intussen weet iedereen dat de keerzijde van deze pandemie, de grote inspanningen in moeilijke omstandigheden van vele vrouwen en mannen in de ziekenhuizen, rusthuizen, politie, administratie en de vele hulpdiensten aan het licht brengt: een toonbeeld van samenwerking, moed, uithoudingsvermogen en grote solidariteit!

Als de wereld soms donker oogt en het pessimisme de kop opsteekt heeft de coronatijd ons een lichtpunt laten zien. We kunnen niet ontkennen dat er naast het vele negatieve in de wereld er ook vele positieve punten zijn. Lichtpunten zijn trouwens niet beperkt tot de coronatijd. In donkere tijden zijn er altijd spleten waardoor licht en liefde schijnt. Elke ontmoeting kan een lichtpunt zijn, een gelegenheid om te bemoedigen en verbondenheid uit te drukken. Die gelegenheden overvallen ons, soms op de meest ongewone en onverwachte momenten. Dan komt er licht als een genade, gratis en voor niets, die onze wereld transformeert tot hoop op vrede, verbondenheid, geluk en optimisme. Dergelijke genade is altijd verkrijgbaar; ze is er als we ze willen zien. We kunnen de lichtpunten ook zoeken elke dag en in alle omstandigheden, ook al maakt onze gemoedstoestand het soms lastig om te zien. Dit is toch een Blijde Boodschap. De lichtpunten die we kunnen zoeken en zien doen ons denken aan het koninkrijk Gods dat groeit als een mostaardzaadje, de blijde boodschap van het evangelie.

De apostel Paulus zegt: zolang ik slaaf ben van de zonde (oude zegswijze) leef ik niet. Lees: zolang ik gekluisterd ben aan de negatieve kanten van de wereld ben ik niet vrij en leef ik niet. Paulus gaat verder: maar Christus leeft in mij. Lees: de Geest van Christus, de genade maakt mij vrij van het pessimisme van de wereld en integreert mij in de groei van het koninkrijk Gods.

De coronatijd heeft ons de keerzijde laten zien, het licht van de verbondenheid, de toewijding, de bemoediging en hoe we kunnen loskomen van onze ongewilde gehechtheid aan het negatieve in de wereld. Ze heeft ons de genade getoond die ons vrij maakt van het pessimisme en ons doet geloven in het Koninkrijk Gods, dat er is, blijft groeien en dat we elke dag kunnen zoeken en zien.

CDC