Janet King

De Engelstalige Janet King (79 jaar) ontviel ons op 14 februari 2017. Moge zij voor immer rusten bij de Heer.

Clement Lenaert

Op 12 februari overleed Clement Lenaert echtgenoot van Maria Ronsmans.