Heeft de kerk fabrieken?

Het lijkt een rare vraag, maar inderdaad de parochies hebben fabrieken: ‘kerkfabrieken’. Het zijn de organen die ten tijde van Napoleon werden opgericht om de goederen van een parochie te onderhouden en te beheren. Daarnaast staan ze ook in voor de ondersteuning van de liturgie. Het zijn dus besturen die volgens een wettelijke regeling de parochiale goederen beheren. Wat de gemeentebesturen zijn op vlak van een gemeente of stad, zijn zij voor de parochie. In 2004 werd een laatste grondige aanpassing doorgevoerd.

Hoe werken ze concreet? Er zijn 5 gekozen leden en een afgevaardigde van de bisschop – meestal de pastoor of de parochieadministrator – die collectief het bestuur uitmaken. Ze worden de ‘kerkraad’ genoemd. Hiervoor kan iedereen zich kandidaat stellen die aan de volgende criteria voldoet: minimumleeftijd, gedoopt zijn en wonen in de gemeente waar de parochie gelegen is. Elke drie jaar wordt een deel van de mandaten verkiesbaar gesteld en wordt er gekozen voor een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Begin 2020 worden in de parochies van heel Vlaanderen zulke verkiezingen van de kerkraden georganiseerd.

Deze zes mensen zorgen ervoor dat budgetten en rekeningen gemaakt worden om de werking van de kerk in de ruime zin mogelijk te maken. Dat gaat heel concreet over het onderhoud van de parochiekerk, van mogelijke kapellen en van de pastorie en over het beheren van eigendommen en goederen. Deze laatste eigendommen dienen in de eerste plaats om gelden te verwerven die het onderhoud van de parochiekerk en de pastorie (gebouwen van de eredienst) waarborgen. Bij mogelijke tekorten dient het gemeentebestuur bij te springen. Omwille van deze verplichting heeft de gemeente het controlerecht en in sommige gevallen ook het recht om budgetten aan te passen.

Op de tweede plaats zorgt de kerkfabriek ervoor dat de liturgie op een waardige manier kan gevierd worden. Dat betekent dat zij ervoor zorgt dat de parochiekerk verwarmd wordt, dat kaarsen, wijn en hosties aanwezig zijn, dat de liturgische kledij gewassen wordt en op geregelde tijd vervangen, enz… Het is dus vooral een werk van ten dienste te staan van, zeker als je weet dat dit allemaal onbezoldigd vrijwilligerswerk is.

Het is een zeer uitgebreide taak die niet alleen door deze mensen wordt opgenomen. Hiernaast zijn er nog vele andere vrijwilligers nodig. Daarom: ben je praktisch aangelegd en heb je wat tijd over? Er is steeds wel een klusje in onze kerken en kapellen op te knappen. Aarzel niet om naar je parochieverantwoordelijken toe te stappen.

Heeft de kerk fabrieken? Jazeker, en ze werken goed! Dank aan alle vrijwilligers!

OKRA – VOOR, DOOR EN MET SENIORENMet leeftijdsgenoten je vrije tijd aangenaam invullen, bij OKRA voel je je meteen thuis.

Een groep enthousiaste OKRA-vrijwilligers organiseren jaarlijks een waaier aan vakanties voor leeftijdsgenoten.
In de winter genieten van een besneeuwd berglandschap, een rustige vakantie aan zee, een sportieve vakantie (wandelen, fietsen, dansen, …) in binnen- of buitenland, een streek in Europa ontdekken of een zonnige vakantie aan de Middellandse zee. Of wil je liever eens op een camping verblijven (huisje huren, camper, caravan, …)? Het aanbod is uiteenlopend, maar altijd staat centraal: met een groep leeftijdsgenoten maximaal genieten.
Er zijn vakanties met een uitgewerkt programma (citytrip, sport, …) maar ook vakanties met een vrij aanbod van programma. Je beslist altijd zelf in hoeverre je meedoet met het groepsgebeuren. Voordelen van een OKRA-vakantie zijn: je moet niet alles zelf organiseren, het is gezellig, je kan beroep doen op de reisbegeleider, er is een aanbod van programma, …
We willen je graag laten kennismaken met ons aanbod tijdens de vakantiebeurs op 10 en 11 januari 2020 (vanaf 13.30 uur tot 17.30 in lokalen van CM, Platte Lostraat 541, Kessel-Lo).
Doorlopend kan je er terecht aan de infostandjes en natuurlijk ook in het cafetaria.
Presentaties met beelden:
14.00 : Citytrip Valencia, Costa de la Luz, Kreta (wandelen), Turnhout (fietsen)
15.00 : Zakynthos, Italiaanse meren, Heidelberg, Utrechtse Heuvelrug (fietsen)
16.00 : Kos, Veneto regio, Egypte, Walcheren, Loire Atlantique (kamperen)
17.00 : regioreis Spessart

Een klein voorproefje. We organiseren een regioreis met enkele autocars naar de Spessart regio (Duitsland). Dit geeft de mogelijkheid om zelf je programma samen te stellen. Je kan kiezen uit: een excursie naar een grotere stad zoals Bad Kissingen, Würzburg, Darmstadt, of voor een bezoek aan stadje met schitterende vakwerkhuisjes. Dit alles gecombineerd met een bezoek aan een kasteel, een abdij, een boottocht, een wijnproeverij, … . Ook aan de wandelaars werd gedacht. Dagelijks kan je deelnemen aan een begeleide wandeling in de regio.

Onze vakantiebrochure met alle mogelijkheden voor 2020 kan je aanvragen via oostbrabant@okra.be of 016 35 96 87.

Van harte welkom!

Zie ook:

De fakkel overgenomen

foto © Philippe Jespers

Goede mensen,
Kardinaal Jozef De Kesel heeft mij benoemd tot parochieadministrator van de parochies die behoren tot de federatie Bertem, zijnde de parochies van Sint-Pieter, Bertem, Sint-Bartholomeus, Korbeek-Dijle en Sint-Lambertus, Leefdaal. En dit in opvolging van Deken Dirk De Gendt, mijn goede collega. Dit wil zeggen dat ik de pastorale eindverantwoordelijkheid van deze parochiegemeenschappen opneem met de rechten en de plichten van een pastoor.

Deze taak zal ik opnemen in verbondenheid met de federatieraad van Bertem waarmee ik al tweemaal vergaderde en alle andere geijkte organen. In mijn taak zal ik voor de sacramentele vieringen zoals de eucharistie bijgestaan worden door pater Filip Noël, pater Jef Van Osta en priester Karlo Tyberghien en voor de uitvaarten door de flinke ploeg van gevormde en erkende gebedsleiders van Leuven en Rand. Ik dank hen alvast voor hun medewerking. Ik zal de komende weken en maanden graag met u kennismaken op verschillende momenten die ons gegeven zijn. Misschien hebt u mij al ontmoet bij één van de gezinsvieringen die ik met plezier voorga. De jaarmarkt, het hoogfeest van de gemeente Bertem, heb ik jammer genoeg al moeten missen.
Want u weet dat ik net zoals priester Dirk De Gendt, uw vroegere pastoor en deken, het nieuwe ambt bekleed van Deken van de Pastorale Regio Leuven. Dat zal mijn belangrijkste taak worden de komende tijd; wat maakt dat ik hierin ook het de meeste tijd en energie zal steken. Maar toch hoop ik een band met u te scheppen en de verbondenheid tussen de drie parochiegemeenschappen te versterken. Want allen samen zijn wij Christus één. Het is de band met de Man van Nazareth, zijn geloof, zijn dromen en zijn waardenschaal die mee richting wil geven aan ons leven.
Voorlopig woon ik in en werk ik ook nog vanuit Kortenberg. Naar het einde van het jaar hoop ik mijn intrek te nemen in de pastorie van Sint-Lambertus, Heverlee. Dit wordt tevens ons Regiohuis van waaruit ik met een ploeg enthousiaste medewerkers van ons Vicariaat Vlaams-Brabant/Mechelen de regioploeg zal vormen. Dit wordt dus een stevige uitdaging die ik met zin voor verantwoordelijkheid wil opnemen.

Graag tot later,
Deken Patrick

Patrick Maervoet
Voorlopig tel. 02.253.47.21
patrick.maervoet@vlbm.be

Onze hulpbisschop over de nieuwe organisatie.

“Mgr. Koen Vanhoutte heeft net na Pasen de nieuwe organisatie aangekondigd van het vicariaat Vlaams Brabant en Mechelen. Het verdeelt het vicariaat vanaf 1 september 2019 in vier grote dekenaten, met elke een deken en een staf van enkele medewerkers. Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal blijven vanzelfsprekend onder het dekenaat Leuven. Lees hieronder de volledige tekst van de brief van de hulpbisschop.”

Goede vrienden,

Op 14 februari 2019 schreef ik u over de keuze om in de nabije toekomst in ons vicariaat te werken met vier regioploegen in vier pastorale regio’s. Op die manier willen we de dienstverlening vanuit het vicariaat dichter brengen bij de pastorale zones. Ondertussen is de oprichting van de pastorale regio’s en de samenstelling van de regioploegen goed gevorderd. De regioploegen zullen hun taken opnemen vanaf 01 september 2019. Daar hun vorming reeds eind deze maand start, deel ik jullie graag de huidige stand van zaken mee. Voor één lid van de regioploeg Halle en voor één lid van de regioploeg Leuven zijn de gesprekken nog bezig. De secretarissen van de regioploegen en de regiohuizen zullen later bekend gemaakt worden.

Vanaf 01 september 2019 zullen de huidige 15 dekenaten herschikt worden tot vier pastorale regio’s, genoemd naar de grootste stad in die regio: Halle, Mechelen, Leuven en Tienen.

De regioploeg van de Pastorale Regio Halle zal bestaan uit: Marc Boulanger, deken; Kristl Van Cleemput, vormingswerker; Tine Peeters, jongerenpastor en Jean-Michel Hunt, econoom.

De regioploeg van de Pastorale Regio Mechelen zal bestaan uit: Dirk De Gendt, deken, die met ingang op 01 september al zijn huidige taken binnen het dekenaat Leuven beëindigt; Leo Van Garsse, begeleider gemeenschapsopbouw; Luc Devisscher, vormingswerker; Wouter Verlaeckt, jongerenpastor en Ann Illegems, econoom.

De regioploeg van de Pastorale Regio Leuven zal bestaan uit: Patrick Maervoet, deken, die met ingang op 01 september al zijn huidige taken in het dekenaat Herent beëindigt; Pieter van Wetten, begeleider gemeenschapsopbouw; Marie Boz, vormingswerker en Jonas Sanen, jongerenpastor.

De regioploeg van de Pastorale Regio Tienen zal bestaan uit: Luc Van Hilst, deken; Elly Mattheus, begeleider gemeenschapsopbouw; Geert Narinx, vormingswerker; Toni Berek, jongerenpastor en Ria Merckx, econoom.

De nieuwe regioploegen zullen zich voorstellen in hun pastorale regio op volgende avonden en plaatsen:

 • op 11 juni in Ter Coose, Leest voor de Pastorale Regio Mechelen
 • op 14 juni in De Pelgrim, Scherpenheuvel voor de Pastorale Regio Tienen
 • op 17 juni in De Moriaan, Alsemberg voor de Pastorale Regio Halle
 • op 18 juni in Sint-Jacob, Leuven voor de Pastorale Regio Leuven.

Er volgen nog uitnodigingen voor deze regionale ontmoetingsavonden waar ruimte zal zijn voor uitwisseling en waar we ook de kans zullen krijgen om de huidige dekens van harte te danken.

In de komende maanden zullen we met de vicariale raad ook werk maken van een zo goed mogelijke opvolging op de plaatsen waar enkele van de nieuw benoemde dekens binnenkort vertrekken.

Graag deel ik jullie ook mee dat Laurens Vangeel in dienst is gekomen als communicatieverantwoordelijke van het vicariaat. Hij is bereikbaar via volgende contactgegevens: 0476/444751 – laurens.vangeel@vlbm.be .

Ik ben dankbaar voor allen die in de regioploegen hun nieuwe taak met vertrouwen opnemen. Met diverse vormen van begeleiding zullen ze ten dienste staan van de plaatselijke pastoraal, meer bepaald in de pastorale zones (in opbouw). Mocht de Geest van de opgestane Heer hen inspireren en kracht schenken in hun dienstwerk. Dank om die intentie mee te dragen in jullie gebed.

‘k Wens jullie allen een gezegende Paastijd, met vriendelijke groeten in X°,

+ Koen Vanhoutte

Hulpbisschop Mechelen-Brussel

ST. PIETERSZANGKOOR HEEFT AL EEN LANGE WEG AFGELEGD

Hoewel in onze kerk zeker eeuwenlang gezongen werd was het in de jaren 1930 dat er op initiatief van de toenmalige onderpastoor een knapenkoor werd opgericht om de diensten op te luisteren. In 1944 werd dit St.Pieterskoor een zangvereniging met de naam Sint-Pieterszangkoor. Ze luisterden de religieuze diensten op en werden gesteund door het orgel, bespeeld door de koster. Er golden strenge regels in die tijd:

Sint Pieterskoor: reglement  in de beginjaren

 • 1. Ieder zanger, zoo groot als klein, heeft als eerste verplichting op het hoogzaal , te zwijgen. Het is niet omdat ge zanger zijt, of omdat gij op het hoogzaal zijt dat u meer toegelaten is dan aan iemand anders.
 • 2. Ieder zanger komt op het hoogzaal om te zingen, niet om er eenvoudig te staan of te kijken. Daarenboven wie zingt, bidt dubbel.
 • 3. Welke beslissingen ook mogen genomen worden door het bestuur, de Z.E.Heer Pastoor of Onderpastoor kunnen steeds hun voorrecht laten gelden en hebben er het laatste woord.
 • 4. Voor orde en tucht op het hoogzaal hebben alleen de koster en de dirigent alle verantwoordelijkheid en het recht tot stilzwijgendheid aan te zetten.
 • 5. Wat betreft uitvoeringen van missen en liederen heeft de dirigent alleen het recht te beslissen hoe de uitvoering zal geschieden, alhoewel opmerkingen steeds aangenomen.
 • 6. a) Ieder zanger is verplicht op boete van 1fr, zo hij geen wettige reden heeft, de wekelijkse zangles bij te wonen.
 •     b) Na driemaal achtereen afwezig te zijn geweest zal hij een verwittiging voor een laatste afwezigheid thuis ontvangen. Na de vierde afwezigheid zal hij van de lijst geschrabd worden.
 • 7. Ieder zanger is verplicht op boete van 5fr. insgelijks zonder wettige reden, elke plechtige uitvoering of processie bij te wonen.

Het zangkoor was intussen een mannenkoor geworden en zong op het doksaal, (in die tijd waren vrouwen daar nog niet gewenst.) De zangvereniging luisterde missen op, speelde toneel en gaf zangavonden en zelfs concerten. Leden kregen huldeblijken, deden uitstappen en namen deel aan de processie.

De jaarlijkse Ceciliaviering werd in het hele dorp opgemerkt want men deed vele” kapelletjes” aan, er waren toen nog zeer veel cafés, geen enkele mocht worden overgeslagen. Ook een koorstem moest gesmeerd worden.

In 1955 telde het koor 30 leden en werd de toenmalige voorzitter Judo van Bever gehuldigd met het Sint-Romboutskruis. In 1957 telde men 36 actieve leden en 7 steunende leden. In 1968 werd het koor versterkt door enkele meisjes en vrouwen en was het voor de echtgenoten toegelaten om mee Cecilia te vieren !!! In 1970 werden de statuten goedgekeurd en werd het bestaan van deze  vereniging bekrachtigd.

STATUTEN GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTE BERTEM OP 12 MEI 1970

 • Art. 1. Er werd ten jare 1944 op 4 april een zangvereniging gesticht onder de naam ‘Sint Pieters zangkoor’. Het bestaan van deze vereniging wordt heden bekrachtigd door de instelling van onderhavige statuten:
 • Art. 2. Het doel van de zangvereniging bestaat erin de kerkelijke erediensten op te luisteren met gezangen aangepast aan de gelegenheid.
 • Art. 8. De werkende leden en de ereleden betalen een jaarlijks lidgeld.
 • Art.9. De inkomsten van de vereniging zullen dienen om nieuw muziekstukken aan te kopen en om een jaarlijks feestmaal voor de werkende leden te bekostigen.
 • Art. 11. Alle leden zijn eraan gehouden de reglementen stipt na te leven en door orde en tucht, de herhalingen en uitvoeringen gunstig te laten verlopen.

Het gemengd koor bleef feesten opluisteren, zong trouwmissen, jubilea en gaf concerten. In 1999 werd Victor Mees gehuldigd voor zijn 65 jaar inzet in het koor, als knaap en later zanger en schatbewaarder. In 2018 kreeg ook Gaby Putseys het St.Romboutskruis omdat ze al 50 jaar meezingt.

Dirigenten wisselden elkaar af en oudere zangers moesten afhaken. Cecilia wordt nog elk jaar gevierd. Het koor blijft de feesten en begrafenissen opluisteren, zingt voor Okra en Ziekenzorg en is present op de Kruisprocessie.

Ons reglement is niet meer zo streng, je wordt niet gestraft of buiten gegooid bij mogelijke afwezigheid, er dient geen lidgeld meer betaald en je mag mee Cecilia vieren mèt partner.

Graag zouden we enkele nieuwe leden verwelkomen: mannen èn vrouwen zijn welkom.
Kan je een beetje zingen en wil je ons vervoegen, kom gerust een kijkje nemen elke donderdagavond om 20u in Ons Huis, Vossenstraat Bertem. Je hoeft geen noten te kunnen lezen, alle liederen worden met veel geduld aangeleerd door onze dirigent Wim Van Roey.
Bij de uitvoeringen mag je op het doksaal en krijg je steun van het orgel.

Voor meer informatie kan je terecht bij Mia Naessens op 016/48 87 35