Kerkraden in Bertem

Bekendmaking door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie van het resultaat van de oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-II) Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, werd aan alle belangstellenden meegedeeld: dat er drie vacatures zijn binnen de kerkraad … >>> Lees verder …

Jos Conix

Stamvader Onder je brede kruin takken van jaren en kinderen vinden wij zacht mos en luisteren naar de nachtegaal Jos Conix, weduwnaar van Mia Pelicaen, geboren in Leuven op 9 maart 1923, is overleden in Neerijse op 28 februari 2020. Wij nodigen u uit voor de afscheidsviering in de Sint-Pieterskerk, Egenhovenstraat in Bertem op vrijdag 6 maart 2020 om … >>> Lees verder …

Jef Sellekaerts

Echt doodgaan doe ik nooit. De heer Jef Sellekaerts, geboren in Leuven op 17 april 1946 en overleden in woonzorgcentrum Sint-Bernardus in Bertem op 27 februari 2020, gesterkt door het Ziekensacrament. De plechtige uitvaartliturgie zal plaatshebben in de Sint-Pieterkerk in Bertem op donderdag 5 maart 2020 om 10 uur. De crematie wordt gevolgd door de … >>> Lees verder …

Maurice Mommens

Verdrietig om zijn heengaan, dankbaar om zijn leven en de herinnering die hij ons laat, nemen wij afscheid van De Heer Maurice Mommens, echtgenoot van Florentine Vanvlasselaer Lid van de Koninklijke Fanfare De IV Heemskinderen, geboren te Bertem op 30 december 1931 overleden te Leuven op 21 februari 2020 De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u … >>> Lees verder …

Roza Nijs

Met pijn om het uit handen geven, maar dankbaar om wat zij voor ons heeft mogen zijn, melden wij u het overlijden van Mevrouw Roza Nijs, weduwe van Charel Vranckx, geboren in Loonbeek op 28 november 1933 en overleden in Bertem in WZC Sint-Bernardus op 14 februari 2020. De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal … >>> Lees verder …

Zuster Francisca (Godelieve Van Roey)

Heer, Heel mijn leven leg ik voor U neer. Voor mij was de genade, voor U alle eer. Dankbaar om haar gegeven leven en om wat zij voor velen heeft betekend melden wij het overlijden van Zuster Francisca – Godelieve Van Roey Zij ontving het leven te Leuven op 22 augustus 1923, werd geprofest als Zuster van Liefde van … >>> Lees verder …