René Mertens

Denk aan mij terug, maar niet in dagen van pijn en verdriet. Denk aan mij terug in de stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon. Omringd door de beste zorgen van zijn dierbaren is zacht in de Heer ontslapen: René Mertens, weduwnaar van Jacqueline Engels Lid van Ziekenzorg Bertem Lid van De … >>> Lees verder …

Frans Lannoy

Leven is weven en sterven is… het tapijt terug afgeven Guido Gezelle Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Frans tijdens de afscheidsplechtigheid, die zal plaatsvinden in de St-Pieterskerk te Bertem op zaterdag 19 oktober 2019 om 11.30 uur, gevolgd door de begrafenis op het gemeentekerkhof. Samenkomst en begroeting … >>> Lees verder …

Philippus De Keyzer

De mensen van voorbij zij worden niet vergeten De mensen van voorbij zijn in een ander weten Bij God mogen zij wonen daar waar geen pijn kan komen De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij Heden is stil van ons heengegaan de heer Philippus De Keyzer. De uitvaartviering rond de urne, waartoe … >>> Lees verder …

Zuster Trudo

Dankbaar om haar gegeven leven en om wat zij voor velen heeft betekend melden wij het overlijden van Zuster Trudo (Maria Bollen) Zij ontving het leven te Eksel op 16 februari 1920, werd geprofest als Zuster van Liefde van J.M. te Gent op 20 augustus 1949 en is opgenomen in de Liefde van de Vader … >>> Lees verder …

Elise Geys

Een lang leven Een vruchtbaar leven Een leven met vreugde en verdriet Een goed beleefd leven Elise Geys weduwe van Theophile Vander Elst, geboren te Bertem op 25 juli 1923 en godvruchtig overleden te Heverlee in het woonzorgcentrum Vogelzang op 11 september 2019, gesterkt door het ziekensacrament. De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal … >>> Lees verder …

Jos De Bondt

Met groot verdriet, maar met ons hart vol mooie herinneringen en dankbaarheid, nemen wij afscheid van de heer Jos De Bondt, echtgenoot van Marie-Jeanne Beyns. De plechtige uitvaartliturgie zal plaatshebben in de Sint-Pieterkerk in Bertem op zaterdag 17 augustus 2019 om 10 uur. Aansluitend volgt de teraardebestelling op de begraafplaats van Bertem. Bijeenkomst en gelegenheid … >>> Lees verder …