Mathilde Ginis

In alle stilte ben je van ons heengegaan, maar je blijft in ons hart verder leven. Wij melden u het overlijden van Mevrouw Mathilde Ginis, echtgenote van Guillaume Decoster. De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u beleefd uitnodigen, zal plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk, Groenendaal 31, te Bertem op MAANDAG 22 JULI 2019 om 10 uur. Nadien … >>> Lees verder …

Elise Wittebols

Na een moedig gedragen ziekte is stil van ons heengegaan, Mevrouw Elisabeth “Elise” Wittebols, weduwe van Roger Toubac. De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen zal plaatsvinden in de St-Pieterskerk in Bertem op woensdag 17 juli 2019 om 10 uur, gevolgd door de begrafenis in het familiegraf. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk … >>> Lees verder …

Richard Pepermans

“Mijn taak is volbracht, uw onderlinge liefde moet blijven” Wij betreuren het overlijden van de heer Richard Pepermans, echtgenoot van Lisette Mees, Lid van de Koninklijke fanfare De Vier IV Heemskinderen, thuis omringd door zijn familie overleden te Bertem. De plechtige uitvaartliturgie rond de urne zal plaatshebben in de Sint-Pieterkerk te Bertem op dinsdag 16 … >>> Lees verder …

Jacqueline Janssens

Diep bedroefd omdat wij moeten overleven met een “nooit meer”, maar dankbaar omdat wij haar als mama en mamie hadden, melden wij u het overlijden van Mevrouw Jacqueline Janssens, weduwe van Willy Vanstallen. De plechtige uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk, Groenendaal 31,te Bertem op VRIJDAG 5 JULI 2019 om 10 uur. Na de crematie … >>> Lees verder …

Karel Willockx

Papa, je was stil, kon niets meer zeggen. Je gedachten, verlangen of iets uit te leggen. Woorden voor je ze uit kon spreken vervaagd. En toch heb je nooit geklaagd. Wij betreuren het overlijden van de heer Karel Willockx, weduwnaar van Lydia Hemeleers. De plechtige uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk, Groenendaal 31, te Bertem … >>> Lees verder …

René Wij

Zijn handen hebben voor ons gewerkt zijn hart heeft voor ons geklopt dankbaar voor alles wat hij ons leerde Wij betreuren het overlijden van de heer René Wij, weduwnaar van Marie-Louise Juchtmans. De plechtige uitvaartliturgie heeft plaats te Bertem op vrijdag 17 mei om 10 uur.  Online condoleren kan op www.uitvaartvanroey.be