Julien Van Eycken

Wij betreuren het overlijden van  Julien Van Eycken. Wij bidden dat hij voor altijd in vrede mogen rusten.

Godelieve Debaetselier

Wij betreuren het overlijden van mevrouw Godelieve Debaetselier. Wij bidden dat zij voor altijd in vrede moge rusten.

Gaby Craessaerts

Gaby Craessaerts ontviel ons op 27 maart in de leeftijd van 83 jaar. Wij bieden onze innige deelneming aan de familie en echtgenoot Roger. Moge zij de eeuwige rust vinden in de nabijheid van de Heer.

André Struyven

Wij betreuren het overlijden van André Struyven. Wij bidden dat hij voor altijd in vrede moge rusten.

Janet King

De Engelstalige Janet King (79 jaar) ontviel ons op 14 februari 2017. Moge zij voor immer rusten bij de Heer.

Thérèse Vandenbosch

Wij betreuren het overlijden van Thérèse Vandenbosch. Wij bidden dat zij voor altijd in vrede moge rusten.

Marcella Voets

Wij betreuren het overlijden van Marcella Voets. Wij bidden dat zij voor altijd in vrede moge rusten.