“Je mag alles van me weten behalve mijn pin-code.” (PIETER VAN WETTEN)

Als quote kan dat wel tellen. Pieter van Wetten, verantwoordelijk voor ‘gemeenschapsopbouw’ in de regioploeg van Leuven, is rad van tong. Heeft dit iets te maken met het gegeven dat hij Nederlander is?

Pieter woont al vijf jaar in België en voelt zich goed thuis in Leuven. Na zijn middelbare studies ging hij onmiddellijk aan het werk. Het verlangen om te studeren groeide later. Een studiekeuze maken vond hij niet evident. “Waarom zou je niets doen met geloof, dat interesseert je zo?!,” opperde vader. Ja, waarom niet?! Er was maar één theologische hogeschoolopleiding in Nederland. Via Google kwam hij bij de KULeuven uit. Wat hij op de websites kon lezen leek interessant. Naar het buitenland gaan studeren leek een stevige uitdaging. Opnieuw gaan studeren – het werd theologie en religiewetenschappen – zou hem tevens uit zijn comfortzone halen. Op kot gaan in het Hollands College al evenzeer. Studeren combineerde hij met verschillende baantjes wat hem recht op examenspreiding gaf. Zijn laatste jaar werkte hij tevens halftijds al voor het Vicariaat Brussel Nederlands en toen hij vernam dat er een vacature was voor een voltijdse betrekking in het Vicariaat Vlaams-Brabant/Mechelen, was de stap snel gezet.

“Dit zorgt op zich al een bredere kijk op Kerk zijn. Je wordt als katholiek in Nederland uitgedaagd om een eigen identiteit te vinden tegenover de grote protestantse aanwezigheid. De Nederlandstalige Brusselse Kerk is dan weer een klein broertje binnen de grote verscheidenheid van bevolkingsgroepen, godsdiensten en talen.” En nu mag Pieter volop ons vicariaat verkennen. Dat hij stevig geworteld staat in de christelijke traditie vindt hij als een pluspunt. Krampachtig vasthouden aan alles wat het verleden aan ons overlevert, vind hij niet de goede weg. “Doch zonder traditie verlies je houvast”, stelt hij; “je moet niet alles gaan verzinnen.”
Zijn diensthoofd in Brussel bracht de vacature voor de Regioploeg onder zijn aandacht. Hij kandideerde onmiddellijk. Dit zou voor hem een nieuwe test worden om te groeien in geloof en in professionaliteit. Gemeenschapsopbouw leek hem een goede invalshoek, juist vanuit die verscheidenheid aan kerkervaring die hij al opdeed. “Ik moet wel mijn assertiviteit als Nederlander wat in toom houden. Ik zeg vaak waarop het slaat. Dat schrikt soms af. Vlamingen zijn over het algemeen zachter in de omgang. Anderzijds heeft dit ook voordelen. Dat je de dingen die er toe doen of die moeilijk liggen benoemt, brengt het gesprek tussen mensen soms op gang.”

Gemeenschapsopbouw is niet altijd evident. Zeker in tijden van verandering of herstructurering. Uitspraken als ‘We hebben het altijd zo gedaan’ of ‘Zo hebben wij het hier nog nooit gedaan’ werken meestal remmend. Waar kerk-zijn vroeger een éénduidige en één-zinnige realiteit was, zien wij hoe er meer manieren en momenten zijn om het christen-zijn vandaag te beleven.”
Het begrip ‘zondagsgemeenschap’ dat het Vicariaat naar voor schuift, vind ik wel een interessant begrip. Mensen moeten frequent kunnen samenkomen om in contact te komen de persoon van Jezus van Nazareth. Hoe kan je anders getuigen van de boodschap en de navolging van Jezus? Waar groeit er anders engagement? Of wordt het gevoed? Anderzijds is het duidelijk dat je mensen niet vooruithelpt met alles en nog op te leggen.

Pieter voelt zich goed in Vlaanderen, zoals Paul van Vliet zingt. Hij koester de vriendschappen die hij in Nederland heeft nog steeds. Net als hij zijn vriendschappen met mensen hier koestert. En soms kan het gebeuren dat je een stukje van het gelaat van God in mensen ziet, een bepaalde goedheid. Dat maakt een mens steeds beter. En dan denk je “Zo zou het altijd moeten zijn.”
Nog een slotwoord? “Ik probeer alvast de gezelligheid en mijn directheid te laten samen gaan.. Ik heb niet alle antwoorden; Ik wil graag gewoon tussen de mens staan en tochtgenoot zijn. Zeker met de mensen die ik nog later op het pastorale veld mag ontmoeten.”

Deken Patrick

De jongste van de ploeg

Jonas Sanen

Onze voorstelling van de ploeg van de Pastorale Regio Leuven beginnen wij bij Jonas. Hij is met zijn vijfentwintig jaar de jongste van de ploeg. Na zijn studies godsdienstwetenschappen en theologie, en een leerkrachtenopleiding vond hij onmiddellijk een voltijdse job bij IJD jongerenpastoraal Vlaanderen. Zijn roots liggen in Limburg. Zijn eerste stapjes in de pastoraal zette hij als zestienjarige in de voorbereiding van jongerenvieringen en de muzikale begeleiding ervan. Zijn vader was onder meer pastor in een ziekenhuis en die engageerde hem ook graag op hoogdagen. Tot op vandaag vindt hij zowel een uitlaatklep in het spelen van gitaar, het lezen van een goed boek en in het spelen van een matchke zaalvoetbal met broers en vrienden.

Het was voor Jonas een meevaller om voltijds te kunnen starten bij IJD. Het gaf hem onmiddellijk de kans om verder te zoeken waar zijn eigen sterktes liggen. Jongeren moeten de kans krijgen zichzelf en deze wereld te ontdekken door ‘trial and error’, mogen proberen en vergissingen maken. Dat hij een controlefreak is, wist hij al. Maar laat dat juist een meerwaarde zijn bij de organisatie van evenementen als een Missiodag of Pluskamp, het jongerenkamp van IJD Vlaams-Brabant en Mechelen. Inhoudelijk denkwerk ligt hem evenzeer. Samen met andere mensen zoeken naar toekomstmogelijkheden zonder dat je op voorhand aangekeken wordt voor de antwoorden. Het liefst wil hij gewoon een meedenken en mee dromen met een groep bewogen mensen.

Wat hebben jongeren vooral nodig vanuit gelovig perspectief? Heel simpel: een plek waar zinvragen mogen gesteld worden. Er komen vandaag veel prikkels op jongeren af. Waar vinden zij nog een plek waar ze tot rust mogen komen, een ruimte waar ze in alle vrijheid kunnen stilstaan bij zichzelf. “In dat opzicht boeit het Oude Testament mij soms meer dan het Nieuwe Testament. Je botst er op allerlei figuren die sterke ervaringen meemaken, geraakt worden in het diepste van hun hart en vandaaruit keuzes maken in het leven. Ze zijn en blijven een spiegel voor jongeren.”
In een paar jaar tijd heeft Jonas zich voluit ingewerkt in IJD. Als hun ambassadeur kan hij zeer zeker bestaande jongereninitiatieven voorstellen, werkmateriaal aanreiken of maatgerichte vorming voor jongerenbegeleiders aanbieden. Zoals eerder gezegd stapt hij graag mee in een creatief zoekproces naar invulling van nieuwe projecten.
Jonas gooit zich mee in de optie om de pastoraal in onze regio te ondersteunen. Vanuit zijn gedrevenheid en met zijn positieve instelling wil hij de stem van de jongere zijn. Maar jongerenpastoraal mag voor hem zeker geen zaak op zich zijn. Jongeren verdienen hun plek te midden van de andere generaties. Als kerk is het onze taak om in de eerste plaats dienstbaar te zijn aan jongeren. Daarnaast kunnen we op het snijpunt van heel wat pastorale domeinen jongeren betrekken. Jongerenpastoraal is breder dan wat zich tussen de kerkmuren afspeelt. Alleen al hun een plek geven waar zij een thuis mogen vinden is letterlijk en figuurlijk een deur openzetten.

Deken Patrick

OKRA – VOOR, DOOR EN MET SENIORENMet leeftijdsgenoten je vrije tijd aangenaam invullen, bij OKRA voel je je meteen thuis.

Een groep enthousiaste OKRA-vrijwilligers organiseren jaarlijks een waaier aan vakanties voor leeftijdsgenoten.
In de winter genieten van een besneeuwd berglandschap, een rustige vakantie aan zee, een sportieve vakantie (wandelen, fietsen, dansen, …) in binnen- of buitenland, een streek in Europa ontdekken of een zonnige vakantie aan de Middellandse zee. Of wil je liever eens op een camping verblijven (huisje huren, camper, caravan, …)? Het aanbod is uiteenlopend, maar altijd staat centraal: met een groep leeftijdsgenoten maximaal genieten.
Er zijn vakanties met een uitgewerkt programma (citytrip, sport, …) maar ook vakanties met een vrij aanbod van programma. Je beslist altijd zelf in hoeverre je meedoet met het groepsgebeuren. Voordelen van een OKRA-vakantie zijn: je moet niet alles zelf organiseren, het is gezellig, je kan beroep doen op de reisbegeleider, er is een aanbod van programma, …
We willen je graag laten kennismaken met ons aanbod tijdens de vakantiebeurs op 10 en 11 januari 2020 (vanaf 13.30 uur tot 17.30 in lokalen van CM, Platte Lostraat 541, Kessel-Lo).
Doorlopend kan je er terecht aan de infostandjes en natuurlijk ook in het cafetaria.
Presentaties met beelden:
14.00 : Citytrip Valencia, Costa de la Luz, Kreta (wandelen), Turnhout (fietsen)
15.00 : Zakynthos, Italiaanse meren, Heidelberg, Utrechtse Heuvelrug (fietsen)
16.00 : Kos, Veneto regio, Egypte, Walcheren, Loire Atlantique (kamperen)
17.00 : regioreis Spessart

Een klein voorproefje. We organiseren een regioreis met enkele autocars naar de Spessart regio (Duitsland). Dit geeft de mogelijkheid om zelf je programma samen te stellen. Je kan kiezen uit: een excursie naar een grotere stad zoals Bad Kissingen, Würzburg, Darmstadt, of voor een bezoek aan stadje met schitterende vakwerkhuisjes. Dit alles gecombineerd met een bezoek aan een kasteel, een abdij, een boottocht, een wijnproeverij, … . Ook aan de wandelaars werd gedacht. Dagelijks kan je deelnemen aan een begeleide wandeling in de regio.

Onze vakantiebrochure met alle mogelijkheden voor 2020 kan je aanvragen via oostbrabant@okra.be of 016 35 96 87.

Van harte welkom!

Zie ook:

De fakkel overgenomen

foto © Philippe Jespers

Goede mensen,
Kardinaal Jozef De Kesel heeft mij benoemd tot parochieadministrator van de parochies die behoren tot de federatie Bertem, zijnde de parochies van Sint-Pieter, Bertem, Sint-Bartholomeus, Korbeek-Dijle en Sint-Lambertus, Leefdaal. En dit in opvolging van Deken Dirk De Gendt, mijn goede collega. Dit wil zeggen dat ik de pastorale eindverantwoordelijkheid van deze parochiegemeenschappen opneem met de rechten en de plichten van een pastoor.

Deze taak zal ik opnemen in verbondenheid met de federatieraad van Bertem waarmee ik al tweemaal vergaderde en alle andere geijkte organen. In mijn taak zal ik voor de sacramentele vieringen zoals de eucharistie bijgestaan worden door pater Filip Noël, pater Jef Van Osta en priester Karlo Tyberghien en voor de uitvaarten door de flinke ploeg van gevormde en erkende gebedsleiders van Leuven en Rand. Ik dank hen alvast voor hun medewerking. Ik zal de komende weken en maanden graag met u kennismaken op verschillende momenten die ons gegeven zijn. Misschien hebt u mij al ontmoet bij één van de gezinsvieringen die ik met plezier voorga. De jaarmarkt, het hoogfeest van de gemeente Bertem, heb ik jammer genoeg al moeten missen.
Want u weet dat ik net zoals priester Dirk De Gendt, uw vroegere pastoor en deken, het nieuwe ambt bekleed van Deken van de Pastorale Regio Leuven. Dat zal mijn belangrijkste taak worden de komende tijd; wat maakt dat ik hierin ook het de meeste tijd en energie zal steken. Maar toch hoop ik een band met u te scheppen en de verbondenheid tussen de drie parochiegemeenschappen te versterken. Want allen samen zijn wij Christus één. Het is de band met de Man van Nazareth, zijn geloof, zijn dromen en zijn waardenschaal die mee richting wil geven aan ons leven.
Voorlopig woon ik in en werk ik ook nog vanuit Kortenberg. Naar het einde van het jaar hoop ik mijn intrek te nemen in de pastorie van Sint-Lambertus, Heverlee. Dit wordt tevens ons Regiohuis van waaruit ik met een ploeg enthousiaste medewerkers van ons Vicariaat Vlaams-Brabant/Mechelen de regioploeg zal vormen. Dit wordt dus een stevige uitdaging die ik met zin voor verantwoordelijkheid wil opnemen.

Graag tot later,
Deken Patrick

Patrick Maervoet
Voorlopig tel. 02.253.47.21
patrick.maervoet@vlbm.be

Onze hulpbisschop over de nieuwe organisatie.

“Mgr. Koen Vanhoutte heeft net na Pasen de nieuwe organisatie aangekondigd van het vicariaat Vlaams Brabant en Mechelen. Het verdeelt het vicariaat vanaf 1 september 2019 in vier grote dekenaten, met elke een deken en een staf van enkele medewerkers. Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal blijven vanzelfsprekend onder het dekenaat Leuven. Lees hieronder de volledige tekst van de brief van de hulpbisschop.”

Goede vrienden,

Op 14 februari 2019 schreef ik u over de keuze om in de nabije toekomst in ons vicariaat te werken met vier regioploegen in vier pastorale regio’s. Op die manier willen we de dienstverlening vanuit het vicariaat dichter brengen bij de pastorale zones. Ondertussen is de oprichting van de pastorale regio’s en de samenstelling van de regioploegen goed gevorderd. De regioploegen zullen hun taken opnemen vanaf 01 september 2019. Daar hun vorming reeds eind deze maand start, deel ik jullie graag de huidige stand van zaken mee. Voor één lid van de regioploeg Halle en voor één lid van de regioploeg Leuven zijn de gesprekken nog bezig. De secretarissen van de regioploegen en de regiohuizen zullen later bekend gemaakt worden.

Vanaf 01 september 2019 zullen de huidige 15 dekenaten herschikt worden tot vier pastorale regio’s, genoemd naar de grootste stad in die regio: Halle, Mechelen, Leuven en Tienen.

De regioploeg van de Pastorale Regio Halle zal bestaan uit: Marc Boulanger, deken; Kristl Van Cleemput, vormingswerker; Tine Peeters, jongerenpastor en Jean-Michel Hunt, econoom.

De regioploeg van de Pastorale Regio Mechelen zal bestaan uit: Dirk De Gendt, deken, die met ingang op 01 september al zijn huidige taken binnen het dekenaat Leuven beëindigt; Leo Van Garsse, begeleider gemeenschapsopbouw; Luc Devisscher, vormingswerker; Wouter Verlaeckt, jongerenpastor en Ann Illegems, econoom.

De regioploeg van de Pastorale Regio Leuven zal bestaan uit: Patrick Maervoet, deken, die met ingang op 01 september al zijn huidige taken in het dekenaat Herent beëindigt; Pieter van Wetten, begeleider gemeenschapsopbouw; Marie Boz, vormingswerker en Jonas Sanen, jongerenpastor.

De regioploeg van de Pastorale Regio Tienen zal bestaan uit: Luc Van Hilst, deken; Elly Mattheus, begeleider gemeenschapsopbouw; Geert Narinx, vormingswerker; Toni Berek, jongerenpastor en Ria Merckx, econoom.

De nieuwe regioploegen zullen zich voorstellen in hun pastorale regio op volgende avonden en plaatsen:

 • op 11 juni in Ter Coose, Leest voor de Pastorale Regio Mechelen
 • op 14 juni in De Pelgrim, Scherpenheuvel voor de Pastorale Regio Tienen
 • op 17 juni in De Moriaan, Alsemberg voor de Pastorale Regio Halle
 • op 18 juni in Sint-Jacob, Leuven voor de Pastorale Regio Leuven.

Er volgen nog uitnodigingen voor deze regionale ontmoetingsavonden waar ruimte zal zijn voor uitwisseling en waar we ook de kans zullen krijgen om de huidige dekens van harte te danken.

In de komende maanden zullen we met de vicariale raad ook werk maken van een zo goed mogelijke opvolging op de plaatsen waar enkele van de nieuw benoemde dekens binnenkort vertrekken.

Graag deel ik jullie ook mee dat Laurens Vangeel in dienst is gekomen als communicatieverantwoordelijke van het vicariaat. Hij is bereikbaar via volgende contactgegevens: 0476/444751 – laurens.vangeel@vlbm.be .

Ik ben dankbaar voor allen die in de regioploegen hun nieuwe taak met vertrouwen opnemen. Met diverse vormen van begeleiding zullen ze ten dienste staan van de plaatselijke pastoraal, meer bepaald in de pastorale zones (in opbouw). Mocht de Geest van de opgestane Heer hen inspireren en kracht schenken in hun dienstwerk. Dank om die intentie mee te dragen in jullie gebed.

‘k Wens jullie allen een gezegende Paastijd, met vriendelijke groeten in X°,

+ Koen Vanhoutte

Hulpbisschop Mechelen-Brussel

ST. PIETERSZANGKOOR HEEFT AL EEN LANGE WEG AFGELEGD

Hoewel in onze kerk zeker eeuwenlang gezongen werd was het in de jaren 1930 dat er op initiatief van de toenmalige onderpastoor een knapenkoor werd opgericht om de diensten op te luisteren. In 1944 werd dit St.Pieterskoor een zangvereniging met de naam Sint-Pieterszangkoor. Ze luisterden de religieuze diensten op en werden gesteund door het orgel, bespeeld door de koster. Er golden strenge regels in die tijd:

Sint Pieterskoor: reglement  in de beginjaren

 • 1. Ieder zanger, zoo groot als klein, heeft als eerste verplichting op het hoogzaal , te zwijgen. Het is niet omdat ge zanger zijt, of omdat gij op het hoogzaal zijt dat u meer toegelaten is dan aan iemand anders.
 • 2. Ieder zanger komt op het hoogzaal om te zingen, niet om er eenvoudig te staan of te kijken. Daarenboven wie zingt, bidt dubbel.
 • 3. Welke beslissingen ook mogen genomen worden door het bestuur, de Z.E.Heer Pastoor of Onderpastoor kunnen steeds hun voorrecht laten gelden en hebben er het laatste woord.
 • 4. Voor orde en tucht op het hoogzaal hebben alleen de koster en de dirigent alle verantwoordelijkheid en het recht tot stilzwijgendheid aan te zetten.
 • 5. Wat betreft uitvoeringen van missen en liederen heeft de dirigent alleen het recht te beslissen hoe de uitvoering zal geschieden, alhoewel opmerkingen steeds aangenomen.
 • 6. a) Ieder zanger is verplicht op boete van 1fr, zo hij geen wettige reden heeft, de wekelijkse zangles bij te wonen.
 •     b) Na driemaal achtereen afwezig te zijn geweest zal hij een verwittiging voor een laatste afwezigheid thuis ontvangen. Na de vierde afwezigheid zal hij van de lijst geschrabd worden.
 • 7. Ieder zanger is verplicht op boete van 5fr. insgelijks zonder wettige reden, elke plechtige uitvoering of processie bij te wonen.

Het zangkoor was intussen een mannenkoor geworden en zong op het doksaal, (in die tijd waren vrouwen daar nog niet gewenst.) De zangvereniging luisterde missen op, speelde toneel en gaf zangavonden en zelfs concerten. Leden kregen huldeblijken, deden uitstappen en namen deel aan de processie.

De jaarlijkse Ceciliaviering werd in het hele dorp opgemerkt want men deed vele” kapelletjes” aan, er waren toen nog zeer veel cafés, geen enkele mocht worden overgeslagen. Ook een koorstem moest gesmeerd worden.

In 1955 telde het koor 30 leden en werd de toenmalige voorzitter Judo van Bever gehuldigd met het Sint-Romboutskruis. In 1957 telde men 36 actieve leden en 7 steunende leden. In 1968 werd het koor versterkt door enkele meisjes en vrouwen en was het voor de echtgenoten toegelaten om mee Cecilia te vieren !!! In 1970 werden de statuten goedgekeurd en werd het bestaan van deze  vereniging bekrachtigd.

STATUTEN GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTE BERTEM OP 12 MEI 1970

 • Art. 1. Er werd ten jare 1944 op 4 april een zangvereniging gesticht onder de naam ‘Sint Pieters zangkoor’. Het bestaan van deze vereniging wordt heden bekrachtigd door de instelling van onderhavige statuten:
 • Art. 2. Het doel van de zangvereniging bestaat erin de kerkelijke erediensten op te luisteren met gezangen aangepast aan de gelegenheid.
 • Art. 8. De werkende leden en de ereleden betalen een jaarlijks lidgeld.
 • Art.9. De inkomsten van de vereniging zullen dienen om nieuw muziekstukken aan te kopen en om een jaarlijks feestmaal voor de werkende leden te bekostigen.
 • Art. 11. Alle leden zijn eraan gehouden de reglementen stipt na te leven en door orde en tucht, de herhalingen en uitvoeringen gunstig te laten verlopen.

Het gemengd koor bleef feesten opluisteren, zong trouwmissen, jubilea en gaf concerten. In 1999 werd Victor Mees gehuldigd voor zijn 65 jaar inzet in het koor, als knaap en later zanger en schatbewaarder. In 2018 kreeg ook Gaby Putseys het St.Romboutskruis omdat ze al 50 jaar meezingt.

Dirigenten wisselden elkaar af en oudere zangers moesten afhaken. Cecilia wordt nog elk jaar gevierd. Het koor blijft de feesten en begrafenissen opluisteren, zingt voor Okra en Ziekenzorg en is present op de Kruisprocessie.

Ons reglement is niet meer zo streng, je wordt niet gestraft of buiten gegooid bij mogelijke afwezigheid, er dient geen lidgeld meer betaald en je mag mee Cecilia vieren mèt partner.

Graag zouden we enkele nieuwe leden verwelkomen: mannen èn vrouwen zijn welkom.
Kan je een beetje zingen en wil je ons vervoegen, kom gerust een kijkje nemen elke donderdagavond om 20u in Ons Huis, Vossenstraat Bertem. Je hoeft geen noten te kunnen lezen, alle liederen worden met veel geduld aangeleerd door onze dirigent Wim Van Roey.
Bij de uitvoeringen mag je op het doksaal en krijg je steun van het orgel.

Voor meer informatie kan je terecht bij Mia Naessens op 016/48 87 35