Missiewerking – Bertem (5)

SoCoFAS in Kenia

SoCoFAS (South-Coast Flying Ambulance Service of Kenya.) is een persoonlijk medisch hulpproject in de ‘bush’ van Kenia, een officiële Belgische vzw, erkend als trust in Kenya. Het omvat het operationeel houden en onderhouden van een dispensarium.

SoCoFAS geeft gratis medische verzorging aan de schoolkinderen van Maweni, een dorp in het Zuid-Oosten van Kenia. Dit omvat:

  • dagelijkse medische verzorging,
  • inentingen tegen mazelen, tetanos, polio en difterie,
  • preventie tegen malaria, typhus en aids,
  • kleine chirurgische ingrepen,
  • indien nodig, vervoer naar grotere hospitalen.

Missiewerking – Bertem (4)

Deze week stellen we u het vierde, door ons gesteunde, missieproject voor.

Project van missionaris Eric MEERT

De vzw Mutoto en de missionaris Eric Meert (Salesiaan van Don Bosco) zorgen voor de opvang van verstoten straatkinderen in Lubumbashi (Congo). Zij streven naar reïntegratie van de straatkinderen in hun families. De knelpunten in de relatie ouder-kind worden opgespoord. Ouders en kinderen worden zoveel mogelijk gesteund bij hun proces tot hereniging.

Sedert 1990 heerst er in Congo een diepe economische, politieke en sociale crisis, met als gevolg: oorlogen, plunderingen, werkloosheid en etnische spanningen.  Dit alles veroorzaakt veel druk op het voortbestaan van de traditionele gezinnen. Eén van de kwalijke neveneffecten is de problematiek van de straatkinderen.

Mutoto probeert de straatkinderen nieuwe kansen te geven.

Missiewerking – Bertem (3)

Pater Xavier Lakra

Deze week stellen we u het derde, door ons gesteund missieproject, voor:

*Project van Pater Xavier LAKRA*

° Jezuïten in INDIA °

Het belangrijkste doel van dit project is het organiseren van degelijk onderwijs.

Er is ook gezorgd voor de installaties om zuiver en drinkbaar water te bekomen in hun verschillende scholen.

In de Assam-missie worden zelfhulpgroepen opgericht om de plaatselijke bevolking te bevrijden van geldschieters, om hen sociaal en economisch zelfredzaam te maken.

Een grote doelgroep omvat de Adivasis, die van generatie op generatie in slechte omstandigheden als slaven hebben gewerkt op de theeplantages. Meer en meer kan men de ouders overtuigen van het belang van goed onderwijs, zodat de jongeren mondiger worden en meer hoop krijgen op een betere toekomst.

Missiewerking – Bertem (2)

Deze week stellen we u het tweede, door ons gesteunde, missieproject voor:

Project van pater Dries FRANSEN  in AFRIKA

Pater Dries (Witte Paters) is sedert meer dan 20 jaar voorganger geweest in onze Sint-Pietersparochie, tot hij eind 2016 na een ongeval noodgedwongen is moeten stoppen.

De projecten en zorgcentra van de Witte Paters situeren zich over heel Afrika:

  • Het centrum voor straatkinderen ‘kinderen van de zon’ in Tanzania.
  • Hulp aan jeugddelinquenten en weeskinderen in Zuid-Afrika.
  • Projecten rond landbouw in Burkina Faso.
  • De kleine dienstboden in Ivoorkust.
  • Zorg voor onderwijs, gevangenen, éénoudergezinnen in volgende landen: Algerije, Burundi, Congo, Ghana, Uganda en Zambia.

Chiro KaDee viert Christus-Koning

Op zondag 26 november 2017, feest van Christus-Koning, hield de Chiro van Korbeek-Dijle haar jaarlijkse viering in de kerk. De chiroleden waren massaal aanwezig, en zeer gedisciplineerd, en Maria Maginelle, oud-chiroleidster, ging de viering voor in een taal die de jongeren begrijpen.

Op het einde van de viering kwamen elf jongeren naar voor in de kerk om hun engagementsverklaring als leiding voor de eerste maal af te leggen of te vernieuwen.

C.L.

 

Jeugdbewegingen groeien resoluut

Uit een artikel van Benoit Lannoo

 Hoewel je in tijden van individualisering  en overaanbod aan virtuele prikkels via sociale media misschien het tegendeel verwacht, zit de jeugdbeweging duidelijk in de lift. De twee grootste organisaties – Chirojeugd Vlaanderen en Scouts & Gidsen Vlaanderen – groeiden de voorbije vijf jaar allebei met telkens bijna vijftienhonderd leden. “Op basis van de groei bij de jongste en het ledenbehoud bij de oudere scouts, durf ik te beweren dat de jeugdbeweging opnieuw hip is,” zegt communicatieverantwoordelijke Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “Een waardegedreven project dat inzet op duurzame contacten wordt duidelijk weer als zinvol ervaren.”

In stad en op platteland

Ook de kleinere organisaties gaan erop vooruit. Zo groeiden KLJ en KSA de voorbije vijf jaar gemiddeld met respectievelijk 60 en 500 leden per jaar. “Dat stijgende ledenaantal is niet gebonden aan bepaalde regio’s”, stelt nationaal KSA-coördinator Brecht Goerlandt vast. “We groeien zowel in de stad als op het platteland.” Toch maken KSA, Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen specifiek werk van “stadsgroepenondersteuning”: gezien de werking in de grootsteden wordt geconfronteerd met grotere diversiteit, hogere armoedecijfers en minder speelruimte, zetten ze extra beroepskrachten in om de jeugdgroepen aldaar bij te staan.

 

Organisatie Leden plus leiding Aantal leden Leiders en leidsters
Chirojeugd Vlaanderen 107.083 90.707 16.376
Scouts en Gidsen Vlaanderen 81.629 70.629 11.000
Katholieke Studentenactie (KSA) 35.669 29.982 5.687
Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ)  20.540 18.892 1.648
FOS Open Scouting     9.326   8.070   1.256
IJD*-Jongerenpastoraal Vlaanderen (schatting)10.000   8.500   1.500
Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM)     3.101   2.678   423
Jeugd Rode Kruis     1.737   1.000   737
TOTAAL (cijfers op 31 augustus 2017) 269.085 230.458  38.627

 

 

*IJD = Interdiocesane Jeugddienst

C.L.